Nicolai Feddersen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nicolai Feddersen var med på å grunnlegge Norges første avis, Norske Intelligenz-Sedler. Her vises oppslaget om hans gravferd i 1769.

Nicolai Petersen Feddersen (født 18. oktober 1699 i Flensburg, død 4. mars 1769 i Christiania var magistratspresident i Christiania. Han var også en sentral person i byens kulturliv, og han drev næringsvirksomhet. Feddersens gateTorshov ble oppkalt etter han i 1891.

Slekt og familie

Han var sønn av kjøpmann og rådmann Peter Feddersen (1664–1732) og Lucia Süling (1674–1739).

Den 15. januar 1749 ble han gift i Christiania med den 28 år yngre Ditlevine Collett (1727–1803). Hun var datter av kjøpmann Peter Collett og Anna Cathrine Rosenberg.

Liv og virke

I 1724 ble han informator for de kongelige pasjer. Han ble pasjehovmester og medlem av borgretten i København i 1735. En tid etter dette bosatte han seg i Christiania, der han etterfulgte Johannes Koefoed som magistratspresident i 1746. Samme år ble Feddersen virkelig justisråd, i 1760 etatsråd og i 1767 virkelig etatsråd. I 1767 kom han i konflikt med Schack Carl riksgreve Rantzau-Ascheberg, som var kommanderende general i Norge en kort periode. Greven ville innkvartere et holsteinsk regiment i Christiania, og som magistratspresident klagde Feddersen til stattholder Jacob Benzon over de byrdene som ble pålagt byen. Dette tålte ikke greven, som brukte sine kontakter i København til å få avsatt Feddersen med øyeblikkelig virkning i juli 1767. I 1768 ble Feddersen konferensråd, men han fikk ikke noe nytt embete.

Da han gifta seg med Ditlevine Collett kom han inn i det rike trelastpatrisiatet i byen. Hennes bror James Collett drev handelshuset Collett & Leuch, mens søstera Mathia Collett var gift første gang med Morten Leuch og andre gang med Bernt Anker. Av næringsvirksomhet kan det nevnes at han drev Jerusalem Papirmølle ved Akerselva, at han var en av direktørene ved tollforpaktingsselskapet i Akershus stiftamt og at han hadde en av de største aksjepostene i Herrebøe fajansefabrikk i Idd.

Feddersen hadde en boksamling på flere tusen bind, og hjemmet i Kongens gate var et viktig møtested for Christianias kulturelite. Dikter og rådmann Christian Braunmann Tullin var gift med Feddersens søsterdatter, og han var en ledende person i denne kretsen. På sommeren bodde paret på Frydenberg i Aker, som han kjøpte etter Ditlevines morbror Mathias Rosenberg. Feddersen eide også gårdene Disen og Munkerud.

I 1763 var Feddersen sentral i etableringa av Norges første avis, Norske Intelligenz-Seddeler.

Feddersens gravferd den 21. mars 1769 ble brukt som en demonstrasjon mot de som fikk ham avsatt. I Norske Intelligenz-Seddeler sto det at byens borgere og andre kvelden før hadde «illumineret deres Vinduer til Ære for deres i 21 Aar retsindige og elskede Præsident […] Da liget ble udtaget, blev af Skibet Den norske Klippe saluteret med 9 Skud, hvorefter fulgte Minutskud, indtil den ganske Liig-Ceremonie var tilendebragt.».[1] Han ble gravlagt i Det Colletske gravkapell ved Vår Frelsers kirke.

Litteratur

Referanser

  1. Norske Intelligenz-Sedler, 22. mars 1969. Digital versjonNettbiblioteket.