Jacob Benzon

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Jacob Benzon, etter maleri. Fra Det gamle Christiania, utg. 1924.

Jacob Benzon (født 31. oktober 1688 i København, død 25. november 1775 i Århus) var en dansk adelsmann, embetsmann og stattholder i Norge.

Han var sønn av generalprokurør Niels Benzon (1646–1708) og Else Scavenius (1660–1689).

Etter å ha vært ved Ridderakademiet og hatt en posisjon som hoffjunker fikk han forskjellige stillinger i forvaltningen i København i årene 17151726. Han ble så i 1726 utnevnt til stiftamtmann Trondheim og amtmann i Trondhjems amt. Deretter var han mellom1735 og 1737 stiftamtmann og amtmann i Akershus. Benzon vendte så tilbake til Danmark som stiftamtmann i Århus fra 1740. I 1747 skiftet han på nytt embete, og ble overpresident i København: Men her var han kun kort tid, da han i 1750 ble visestattholder i Norge og stiftamtmann i Akershus.

Da han ble utnevnt til visestattholder i 1750 hadde stattholderembetet ikke vært fylt siden Christian Rantzau ble avsatt i 1739. I 1763 ble Benzon avløst i embetet som stiftamtmann i Akershus. Den 26. januar 1770 valgte kongen å gjenopprette stattholderembetet, og Benzon ble utnevnt. Han hadde imidlertid dette embetet i bare ett år før det igjen ble nedlagt.

Han fikk rang av etatsråd i 1730, geheimeråd i 1744 og geheimekonferensråd i 1750. I 1731 ble han ridder av Dannebrogen, og i 1763 ridder av Elefantordenen. Han var ugift

Litteratur