Sel historielag

Sel historielag er eit historielag i Sel kommune i Gudbrandsdalen. Laget vart stifta 19. februar 1988 og «har til føremål å vekke interesse og skapa forståing for bygdehistoria i Sel. Det vil arbeide for å utbreie kjennskap til kulturarven vår og verne kulturminne av alle slag i bygda».

I 2019 hadde laget 51 medlemmer og 4 æresmedlemmer. Medlemstalet er synkande.

Leiarar

 • 1987: Arne Jørgen Rønningen (interimsstyre)
 • 1988-1990: Ola Tamburstuen
 • 1991-1992: Arne Jørgen Rønningen
 • 1993-1995: Odd Bakke
 • 1996-2009: Ola Tamburstuen
 • 2010: Arne Halvorsen
 • 2011-2014: Kjell Voldheim
 • 2015-2017 Bjørn Engehagen (fungerande)
 • 2018-: Sjur Lonbakken

Andre sentrale personar

 • Per Erling Bakke: har lagt ned eit stort arbeid med Otta sin historie og lagt dette tilgjengeleg på nett. Stor bidragsyter til historielaget sine bøker.
 • Steinar Grønn, bildeinnsamling.
 • Palmar Ruste, bildeinnsamling og systematisering av desse.
 • Geir Neverdal, for arbeid med Kringenhistorie.
 • Rolf Ulvolden, for arbeid og historie rundt Paul Botten-Hansen.

Aktivitetar

Hovudaktiviteten er å gje ut lokalhistoriske bøker. Av andre aktivitetar kan nemnast:

 • Kringenjubileet 2012.
 • Byvandringer.
 • Restaurering av Marcellohytta på Thokampen.
 • Jernbanejubileer i 1996 og 2012.
 • Foto: laget skannar, systematiserer og tek vare på bilete (mellom anna Otta Foto sine negativ).

Publikasjonar

 • Bakke, Kåre og Bjarne Fredriksen: Setrer og seterliv i Sel. Utg. Sel historielag. 2007. 368, 32 s. ISBN 978-82-994014-4-9.
 • Bakke, Odd: Otta gjennom 100 år : 1896-1996. Utg. Sel historielag. 1996. 272 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gåmålt og nytt frå Sel. Utg. Sel historielag, 1999-2010.

Kjelder og litteratur

 • Opplysninger frå historielaget, 2019 (Landslaget for lokalhistorie si lagsundersøking).

Eksterne lenkjer