Skippergata 18 (Oslo)

Skippergata 18 er en eiendom i Kvadraturen i Oslo. Bygningen som står der er kjent som Hiorthgården, og den er den eneste bevarte hovedbygningen i én etasje i Kvadraturen.

Skippergata 18
Alt. navn: Hiorthgården
Dagens adresse: Skippergata 18
Område: Kvadraturen, Østre kvarter
Sokn: Domkirkemenigheten
Kommune: Oslo
Gammelt matrikkelnr.: 98
Folketellinger: 1801
Branntakster: 1766

I 1801 var stolmakermester Gudmund Jonsen Solberg eier, og bodde der sammen med sin kone Catrine Solberg og ei datter. Totalt var det tretten personer i huset: I tillegg til familien Solberg var det ei tjenestejente, to stolmakersvenner og sju menn som ser ut til å være leieboere. To av dem het Lumholtz, og ser ut til å være sønner av prost Nicolay Lumholtz i Skippergata 19.

Huset ble ombygd i 1851 og igjen tidlig på 1900-tallet. Navnet Hiorthgården kommer fra grosserer Adam Hiorth, som kjøpte det i 1869. Firmaet hans hadde kontorer og lager der helt til omkring 1990.

Litteratur og kilder


 
Skippergata 18 (Oslo) er opprinnelig skrevet som en del av prosjektet Oslo havn 1798 og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Se også Branntakstprosjektet for liknende artikler.
Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!