Skippergata 8 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 9. mai 2018 kl. 14:09 av Einar Dahl (samtale | bidrag) (Lagt til 1885)
Hopp til navigering Hopp til søk
Dina har holdt til i Skippergata 8 i minst 25 år.
Foto: Einar Dahl 2017
Skippergata 8 på slutten av 1930-tallet.
Foto: Vilhjelm Riksheim
huset så ikke dårligere ut i 1960.
Foto: H.A. Brandt
I bakgården, i nr. 8b, holdt Møbelstopp til i mange år. Ca. 1960.
Foto: H.A. Brandt

Skippergata 6 og 8 i Tromsø inngikk begge i det opprinnelige matr.nr. 141. I 1872 ble eiendommen delt i nr. 141a (Skippergata 6) og 141b (Skippergata 8). For eiendommens historie før 1872, se Skippergata 6.

Jakobsen

I 1872 solgte J. Brandt Skippergata 6 til Ludvig Mack mens han og kona Anna Kanitz fortsatte å bo i nr. 8.

Huseier og ølbrygger John Brandt med kona Anna, i 1875.

Auksjonsskjøte fra Brandt til Ferdinand Jakobsen i 1876. Ferdinand Jakobsen bodde, og drev forretning, i Skippergata 28.

I 1885: Handelsmann H. Kaurin med kona Magdalena og seks barn.

I 1900 bodde kjøpmann Anders Bentzen og kona Emelie her med to barn. Det gjorde også fullmektig ved bankier- og exportforretning Andreas Kiil med kona Rebekka Elisabeth og sønnen Erling, arbeider ved Tromsø Preserving Simon Olsen med kona Regine og en sønn, samt arbeiderske Ingeborg Eilertsen med tre sønner.

Eid av Ferd. Jakobsen i 1904.

Skjøte fra F. Jakobsen til P.T. Hustads barn; Karl Anthon, Erling Albert, Gerda Louise, Harald Andreas, Thor, Astrid Mari og Frithjof Bertram Hustad, i 1906.

I 1910: Handelsmann Hans Hagbart Brox med en sønn, tjenestepike Hansine Jakobsen, fisker Albert Hansen, baker Edvard August og Mari Erlandsen med fire barn, agent Peder T. og Gunda Husstad med 8 barn, smed Nils og Lorentse Wallum med fire barn, sypike Inga Johnsen Stokke, løsarbeider Nils Jakob og Therese Margrethe Karin med en sønn.

Skjøte fra P.T. Hustads barn til Martin Markussen, i 1913. Han solgte videre til Andreas Abrahamsen i 1916.

Abrahamsen

Andreas Abrahamsen, sadelmaker og møbelforretning, bil- og skipsarbeide. Han drev også i Storgata 42. I mellomkrigsårene hadde han mye arbeid med innredning av fylkesbåtene på skipsverftet. Enken Inga Abrahamsen fortsatte forretningen etter ham. Eier i 1932/46.

I 1916: Arbeider Jens og pensjonatvertinne Petrine Jensen, verkstedarbeider Ernst Johannessen, snekker Martin, Elisabeth og enke Helmine Markussen, jordmor Karine, sundhetsbetjent Peder Bernt og maskinist Salomon Olsen, verkstedarbeider Nils og arbeider Peder Pedersen, visergutt Charles og Lorentse Wallum, tjenestepike Anna Paulsen.

Sjåfør Hans Hansen, sjåfør Johan Knudsen, tømmermann Richard Olsen, d/s-pike Hilma Jensen Stenhaug, (1940).

Pensjonist Inga Abrahamsen, sjåfør Hans Hansen, kontorassistent Inger Hansen, (1957).

Skifteskjøte fra Inga og før avdøde mann Lars Abrahamsens dødsbo, til Joakim Abrahamsen, i 1965.

Joakim Abrahamsen, tapetsermester, møbelforretning, hotell- og skipsinnredning, scene- og teaterutstyr, (1957), spesialist i gardiner og gardinutstyr, (1966), var blitt A/S i 1972., (1977).

Joakim Abrahamsen døde i 1972, Sofie Abrahamsen satt i uskifte.

Joakim Abrahamsen Eftf A/S, gardiner, tekstiler, (disp. Arne Johnsen), (1982/93), Guri Abrahamsen, (1982), pensjonistsenterleder Sofie Abrahamsen, (1982), Per Ivar Larsen, (1982).

Abrahamsens Eftf

Skjøte fra Sofie Abrahamsen til Joakim Abrahamsen Eftf A/S, i 1985.

Oddvar Kristoffersen, agenturer, (1986/90).

Tom Ovesen, (1990), Heidi Rydningen, (1990/93).

Dina A/S, damemote (Arne Johnsen), (1993/2014), Tommy Arne Nordås, (1993).

Skippergata 8b

Møbelstopp, møbel-, skips- og bilarbeid, (driftsleder Ivar Hansen), (1957/77), (Ivar Berg i 1982/86).

Senter for alternativ medisin, (1990), soneterapeut Astrid Danielsen, (1990), aut. soneterapeut Synnøve Williamsen, (1990).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1875-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99