Skotselv Cellulosefabrik

Skotselv Cellulosefabrik var en treforedlingsbedrift som lå ved Bingselva i SkotselvØvre Eiker. Bedriften var et aksjeselskap, som ble meldt til firmaregisteret 3. april 1888. Fra starten var det mulig å produsere 2000 tonn cellulose i året og etter en modernisering økte kapasiteten til 7000 tonn i slutten av 1890-årene. I 1903 brant kokehuset, men etter ytterligere utbedringer så økte produksjonen til 10000 tonn i 1910. Før 1. verdenskrig var det over 100 ansatte.

Skotselv Cellulosefabrikk sett fra lufta (1964).
Foto: Widerøe/Eiker Arkiv

I 1913 overtok Union i Skien som eier av bedriften. Som følge av dette ble det tatt i bruk elektrisk drift i tillegg til den tradisjonelle dampkraften og satt opp en høyspentlinje fra Embretsfos FabrikkerModum, som også var en Union-bedrift.

I 1920- og 1930-årene var det mye uro blant de ansatte som følge av krav om lønnsnedslag. Randsfjordkonflikten (1929-1934) skapte en situasjon hvor 17 treforedlingsbedrifter i Drammensvassdraget og 2300 ansatte på et tidspunkt var i streik. Etter krigen gikk det bra for bedriften, og i 1970 hadde den en kapasitet på 35000 tonn cellulose. De store utfordringene som rammet Union-konsernet i 1970-årene gjorde at fabrikken, som hadde eget sidespor på Randsfjordbanen, gikk konkurs i 1978.

Bilder av Skotselv CellulosefabrikKilder

  • Eiker/Modum/Sigdal sorenskriveri - Firmaregister A-I (1875-1890) , fol.76


  Skotselv Cellulosefabrik inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!