Sparbu Aktie Handelssamlag

Sparbu Aktie Handelssamlag ble stiftet i 1888, og var en «utløper» fra Mære meieri. Som bestyrer ble antatt Christian Ludvig Jensen. Laget holdt stand til 1895 da det ble ”oppkjøpt” av meieribestyreren som ville starte egen virksomhet.

Mære meieri

Meieridrift hadde lenge vært en drøm for oppsitterne rundt «korsen» på Mære. Det var Johan Kristian Braset som tok initiativet og ledet an til drømmen ble realisert den 1. februar 1879 og den første melka ble levert.

Samvirke

Samvirketanken utviklet seg videre fra meieridrift til småhandel, ved at meieriet til en viss grad ble brukt som butikk. Og da denne virksomheten økte i takt med omsetningen av melkeprodukter var det ikke langt til ideen om egen butikk. Meieriets andelshavere ville ha butikk! Det ble plassen «Klubbsveet» som ble valgt som utsalgssted for det som fra 1888 het Sparbu Aktie Handelssamlag. Til å bestyre forretningsdriften valgte man Christian Ludvig Jensen.

Annonse i Indherredsposten 26. februar 1894

Enhver Sparbygg som ikke ønsker at gaa over Bækken efter Vand kan selv let overbevise seg at der finnes kolonialvarer i prima kvalitet, alle slags melvarer, Langaards Rul og Røgetobak, Sko og Manufaktur. Meget moderate priser hos Sparbu Aktie Handelssamlag

Privatiseringen gjorde tidlig sitt inntog på Mære

Hva som bevirket at butikken ble solgt er ikke brakt på det rene. Kildene opplyser at meieribestyrer Ole Martin Eid kjøpte landhandelen i 1895 og drev den på en fortrinnlig måte etter at han sa opp stillingen som meieribestyrer og ofret seg helt for butikkdriften.

Kilder