Stange

Stange er ei bygd og et tettsted i Stange kommune i Hedmark. Tettstedet omtales lokalt som Stangebyen, men det offisielle navnet er bare Stange. Stedet er kommunens administrasjonssenter. Med drøyt 2500 innbyggere (2012) er det kommunens nest største tettsted etter Ottestad.

Stange stasjon åpna i 1880, og ga grunnlag for framveksten av tettstedet.
Foto: Ukjent / Nasjonalbiblioteket

Bygda het i vikingtida og middelalderen Skaun. Formen Stange kan komme fra norrønt stǫng, som betyr «stang», uten at man har klart å tyde dette nærmere. En mulighet som nevnes av Svein-Erik Ødegaard i Stangeboka bd. 2 er at det kan være måleenheten stang, som ble brukt i landbruket. Som bygdenavn kommer det fra Stangegardene, og navneskiftet kom at av soknekirken Stange kirke ble bygd på grunnen til en av disse gardene. Kirka som står i dag er fra omkring 1250, men under den er det spor etter ei eldre kirke. Hvor gammel den er vet vi ikke. På 1200-tallet var gardene i området skyldsatt, både de seks urgardene og gardene som hadde blitt utskilt fra dem. Det er ikke mulig å si sikkert når man kan snakke om ei bygd på stedet, men trolig må en tilbake til vikingtida. At en får ei bygd så tidlig henger sammen med den gode landbruksjorda i Stange.

Tettstedet Stange kan, som så mange andre tettsteder i Norge, knyttes til jernbanen. Stange stasjon åpna i 1880, og dermed vokste det fram en stasjonsby. Stasjonen betjener Dovrebanen.

Videoklipp

Velkommen til Stange kommune (YouTube)

NRK 1960-tallet: Trimtreff i Stange

Kilder

Koordinater: 60.71806° N 11.19419° Ø