Stod kommune

Stod kommune var en kommune i Nord-Trøndelag fra 1837 til 1964. I 1858 ble Steinkjer utskilt som ladested fra Stod og 1. januar 1869 ble Egge skilt ut som egen kommune, med 941 innbyggere. 1. januar 1909 ble Kvam utskilt som egen kommune. Deretter var kommunen uforandra fram til den i 1964 ble slått sammen med Steinkjer, Kvam, Egge, Beitstad, Ogndal og Sparbu tii storkommunen Steinkjer.

Steinkjer-distriktet i 1963. Her ser vi blant annet de tre kommunene Egge, Kvam og Stod som fra 1837 utgjorde Stod kommune.

Navnet kommer fra stoe, som på den lokale dialekta betyr «avsats», «foss» eller «høl». Det er noe uklart om dette viser til stryk i Snåsavassdraget eller høydedraget ved For kirke.

Kilder