Storgata 180 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgatas siste hus, nr. 180, ligger på hjørnet mot Skriverplassen.
Foto: Einar Dahl, 2017
Sett fra Skriverplassen ser Storgata 180 både standsmessig og flott ut.
Foto: Einar Dahl 2017

Storgata 180 er siste huset i den lengste sentrumsgaten i Tromsø.

Jensen

Målebrev til Iver A. Jensen på en del av jordstykket nr. 22 i Bugten ved Hansjordneset på 10 alen (+ 35 alen i dybde) på det nordøstlige hjørnet av Bakkegadens nordlige kvartal, med facade mot Nordre Strandgade, påtegnet attest for betaling til kommunen, datert 3. oktober 1890, tinglyst 27. oktober samme året.

I 1900 bodde huseier og vaskekone Kristine Jensen her med sønnen, glassmester Haakon Jensen.

Eid av Iver H. Jensens enke i 1904.

Enke Karoline Jensen, glassmester Haakon Jensen med kona Petrine og tre barn, i 1910.

Skjøte fra Karoline Jensen, enke etter Iver Andreas Jensen, til Andreas Jørgensen, med forbehold om beboelsesrett til hjørnesalen i 2. etg., i 1913.

Andreas Jørgensen

I 1916: Sjømann Andreas, ekspeditrice Ingeborg Helene og Jensine Marie Jørgensen, enke Karoline E. Jensen, jerndreier Karl Johan Mikkelsen, assuranceinspektør Johan Sivert og Lovise Jørgine Nøstvold, sydame Inga Stokkes.

Gavebrev fra Andreas og hustru Jensine Jørgensen til Viktor Andreas Mikkelsen på denne eiendommen, med forbehold om fritt hus så lenge de lever og rett for Andreas Jensen til å bestyre gården til Viktor Mikkelsen blir myndig, i 1923.

Victor Mikkelsen

Eid av telegrafbud Victor A. Mikkelsen i 1932 og 1946.

Johanne Tøllefsens kolonialforretning i 1932. Hun flyttet over gaten til Skippergata 56.

Ingeborg Mikkelsen kolonialforretning i 1940/46 og 57, I. Mikkelsen A/S, kolonial, i 1972/77.

Ingeborg Mikkelsen

Skjøte fra Viktor Mikkelsen til moren, Ingeborg Mikkelsen, i 1946.

Elektrotekniker John Næss, (1946).

Montør Johan Valthinsen, (1957).

Karl Johan Mikkelsen, industri- og reklamefotografering, (1966).

Ingeborg Mikkelsen døde i 1980. Arvingen var Karl-Johan Mikkelsen.

Judith og Magne Johansen

Skjøte fra Karl-Johan Mikkelsen til Judith og Magne Johansen i 1983.

Snekker Magne Aas Johansen, (1986/90).

Lill-Heidi Johansen, (1990), bibliotekar Annike Selmer, (1990).

Helge Johansen, (1993), Andreas Olavsen, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.