Skippergata 56 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skippergata 56 er det siste huset på denne siden av gata. Rett bak ser vi siste hus i Storgata, nr. 147. Det var kiosk i underetasjen i mange år, men nå er det murt igjen.
Foto: Einar Dahl 2017
Skippergata 52 til 56 i 1938. Vi ser skiltene på veggen utenfor Tøllefsens kolonial.
Foto: Vilhjelm Riksheim

Skippergata 56 i Tromsø er siste huset i Skippergata. - Gammelt matr.nr. 380.

Bødker Nielsen

Målebrev til Johan Hansen Løkslet på byggegrunn i Amtmandsbakken, tinglyst 10. aug. 1846.

Samme dag solgte Løkslet eiendommen til Eilert Nielsen, i 1846.

Arbeidsmann Eilert Nilsen med kona Golla Bergitte Hansdatter og en sønn, i 1865.

Skjøte fra Eilert Nielsen til sønnen Christofer Nielsen i 1874.

Bødkermester Christoffer Nielsen med kona Margrethe, en datter og pleiedatter, i 1875.

Auksjonsskjøte etter Chr. Nielsen til Søren Johannesen Ljøssø, i 1881.

Fisker Johannesen

I 1885: Fisker Søren Kristian Johansen med kona Louise Jørgensdatter og tre barn, tjenestepike Peterea Severinsdatter, pensjonist Anders Selqvist, fiskeoppkjøper Edvard Selqvist, urmakerlærling Hagbart Selqvist, husbestyrerske Harriet Selqvist.

I 1900: Fisker Søren K. Johannesen med kona Louise og fire barn, malermester Hans Eilertsen med kona Therese, fire døtre og to malersvenner.

Erklæring fra Søren K. Johannesen og Peter K. Johannesen som eiere av denne eiendommen og matr.nr. 473 (Storgata 145) om at de er enige om å bebygge deres eiendommer sammenhengende, i 1903.

I 1910: Fisker Søren Johanessen med kona Louise, en datter og en pleiesønn, tømmermann Ole Iver Bjærkan med kona Kristine og en pleiesønn, fisker Bernt Johannesen med kona Leonore.

I 1916 i nr. 56a: Ole Iver Bjerkan, Johanna Mortensen, maskinist Hermann og Anny Marie Nordby. I 1916 i nr. 56b: Fisker Søren Kr. Ljøsjø og Lovise Valine Johannessen, faktor Johannes og Marie Kristine Rikardsen.

Erklæring fra Hanna Mangelia Johannesen og Konstance Sofie Louise Johannesen om at de samtykker i at moren, Louise Waline Johannesen, enke etter Søren K. Johannesen, sitter i uskiftet bo, i 1917.

Skjøte fra Louise Waline Johannesen til skipper Joachim Frostad i 1917.

Målebrev hvor en parsell ble fraskilt og gitt matr.nr. Storgata 147, tinglyst 25. mars i 1920.

Skjøte fra Joachim Frostad til Ole Bjerkan i 1920.

Tøllefsens kolonial

Skjøte fra Ole og Sigfreda Bjerkan til Ole Tøllefsen i 1934.

Johanne Tøllefsen, kolonial, 1940/1946. (Kom fra Storgata 180).

Gavebrev fra Ole Tøllefsen til datteren Vera Bendiksen, i 1950.

J. Tøllefsens Eftf.,(Vera Marie og Paul Bendiksen), kolonial, (1957).

Ole Hermansen

Skjøte fra Vera Bendiksen til Ole Hermansen i 1964.

Ryel elektriske, installasjonsavd., (1966), Ole A. Hermansen, (1966).

Klara Indianne Hermansen døde i 1976, Ole Hermansen satt i uskifte.

Ottar Bendiksen & Co, frukt og tobakk, (1972), Tromsø Marineservice (maskinist Arne Holm), (1977/86), E. Wilhelmsen & Co, (1977/90).

Elin Einan, (1986), Merete Karlsen, (1986).

Ole Otterlei

Skjøte til Ole Otterlei i 1986.

Ole Otterlei, (1990), Lise Andersen, (1993)

Elin’s kiosk, (1996), Sjappa kiosk AS, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.