Storgata 19 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 30. mar. 2020 kl. 15:28 av Einar Dahl (samtale | bidrag) (Lagt til folketelling 1891 og adressebok 1946)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata 19 lå omtrent der de tre steinene som hindrer innkjørsel ligger.
Foto: Einar Dahl (2017).
Storgata 19 nærmest, sett fra Storgata. I enden av rekken ser vi nummer 35.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938).
Alle de fem nærmeste husene har adresse Storgata, fra nr. 19 til 25, men fronten er vendt mot Strandgata. Hus nr. 6, det hvite, har adresse Strandgata 2.
Foto: Peter Wessel Zapffe (1950-tallet).
Storgata 19 sett fra Stranda i 1960.
Foto: H.A. Brandt (1960).

Storgata 19 i Tromsø var et fint og velholdt bolighus til det ble revet i 1966. - Gammelt matr.nr. 351.

De første eierne

Den 21. juni 1847 ble det tinglyst et auksjonsskjøte til Johannes Morten Pedersen Olli.

Et målebrev utstedes til M.W. Holmboe i juli 1852. I november samme år tinglyses skjøte fra M.W. Holmboe til Johan Danielsen.

I 1858 blir M.W. Holmboe nok en gang eier gjennom et auksjonsskjøte.

I 1865 bor kaiarbeider Diderik Olsen, dagarbeider Karl Andersen, dagarbeider Gunder Nielssen, dagarbeider Elias Olsen og skipper Herman Arne Norby med familier her.

I 1867 solgte M.W. Holmboe til Diderik Olsen. I 1873 selger han videre til Ole Eidisen og Gudbrand Andersen.

Huseier, fisker og dagarbeider Ole Eidisen, huseier og skomaker Guldbrand Andersen, fisker og fisketørrer? Petter Johansen, strikkerske Ovidia Tøløvsen, dagarbeider Jakob Jakobsen, dagarbeider Rikkard Hansen, (1875).

I 1885: Fisker og huseier Guldbrand Andersen med kona Anne Marie og fem barn, fisker Enok Sørensen med kona Birgithe, datteren Magda Sofie og fosterbarnet Ole Anton Olsen, fisker August Jensen med kona Olea Kaspara og to sønner, arbeider (hos Mack) Hans Martin Johannesen med kona Marie og fire barn, fisker Jakob Hans Olaisen med kona Oldine Benditte Olsen, fisker Ulrik Sørenius Kaasbøl med kona Anna Amalie og sønnen Sigurd, arbeiderske Martha Marie Hansen.

I 1891: Gulbrand Efraim Andersen med kona Anne Marie og seks barn, Gunder Iversen med tre barn og svigermoren Orlaug Ottesen, Olai Pedersen med kona Eline Kristofa og sønnen Olav, August Julius Jensen med kona Olea Kaspara og to sønner, Enok Andreas Sørensen med kons Anne Bergitte og to barn.

Gunnar Iversen

I 1893 kjøpte Gunnar Iversen Ole Eidisens halvpart i eiendommen.

Sjømann Peder Pedersen, ishavsskipper Joakim Johannessen, fisker Enok Sørensen, fisker og skomaker Gulbrand Andersen, (1900)

Eid av Gunnar Iversen og Gulbrand Andersen i 1904.

I 1908 overtar Gunnar Iversen også Guldbrand Andersens halvdel og eier nå hele eiendommen.

Matros Peder og Olga Pedersen m/fam, fartøiskipper Gunder Iversen, huseier, forhenværende fisker Guldbrand og Anne Andersen med familie, forhenværende handelsmann Nikolai Lorentzen, Eline Pedersen med åtte barn, (1910).

I 1916: Fiskekjøper Gunnar Iversen, skomaker Gulbrand Andersen, Anna Marie, fangstmann Hilmar Andreas, Sofie Helene Andersen, blikkenslager Anton Jakobsen, kontorist Halfdan Daniel Johannesen, arbeider Peder Pedersen Melø, Olga Fredrikke Pedersen.

Eid av Gunder Iversen i 1918.

I 1925 selger Gunnar Iversen eiendommen til Peder Pedersen Melø.

Peder Pedersen

Formann Peder Pedersen sto som eier i 1932 og 1946.

Arbeider Ivar og teknisk assistent Olaug Pedersen, styrmann Størker Størkersen, (1940).

Bryggeformann Peder, arbeider Ivan og teknisk assistent Olaug Melø Pedersen, (1946).

Rengjøringskvinne Astrid og elektriker Gunnar Pedersen, tekniker Olaug Melø Pedersen, kontorassistent John Lindeberg, rørlegger Kjell Olsen, (1957).

Gunnar Iversens datter bodde i huset med Peder Pedersen til de måtte flytte ut da huset ble revet i 1966. Hele rekken fra nummer 19 til nummer 25 ble revet for å gi plass til det nye Storgata 25. Det sto ferdig i 1968.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.