Storgata 91 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 4. mar. 2024 kl. 15:34 av Cnyborgbot (samtale | bidrag) (Robot: Endrer mal: Thumb høyre)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
I 2017 var huset pusset opp, Heklekroken flyttet sør i Storgata og ble erstattet med frisører.
Foto: Einar Dahl (2017).
Familien Gabrielsen drev forretning her i mange tiår.
Foto: Th. Bakland, ca. 1900.
Heklekroken var her i mange år før de flyttet til Storgata 32. De var tidligere i Storgata 103.
Foto: Stig-Lennart Sørensen (2013).

Storgata 91 i Tromsø var delt i to matrikkelnummer, 93 (91a) og 376 (91b) fra 1840-årene til 1933, da ble de samlet i Storgata 91. Eiendommene hadde felles eiere i hele perioden og behandles derfor samlet her.

Skancke

Målebrev til konsul Skancke, datert 26. oktober 1829, tinglyst 17. juni 1833.

Skjøte fra Lorentz Skancke til hans sønner, Rasmus T. og Paul Skancke, i 1841 og 1848.

Rasmus Thrane Skancke ble født i Tromsø i 1813 og fikk borgerskap som kjøpmann i 1839. Han drev en betydelig forretning, en tid i kompaniskap med broren Paul, innen handel og skipsfart. Forretning/leilighet i nr. 91, butikk i Storgata 89.

I 1865 bodde Rasmus Skancke her med kona Amalie (f. Buck, hun var fra Finnmark) og seks barn.

Rasmus Skancke døde i 1874.

Auksjonsskjøte fra Rasmus Skanckes konkursbo til J.F.D. Mack og Andr. Aagaard på denne og flere eiendommer, 1874.

I 1875 hadde nye folk flyttet inn: Sakfører Christopher Figenschou med kona Marie og en sønn, kontorist Mikal Holmboe Welhaven, syfabrikkbestyrerske Dora Hermine Koft, enken Amalie Skancke og hennes datter Olga er nå «losjerende».

I 1885: Bokholder i Norges Bank Niels Johan Dahl med kona Johanna Eleonore (f. Holst) og seks sønner, tjenestepikene Hanna Richardsen og Berentine Johannesen.

Gabrielsen

Skjøte fra Andr. Aagaard og skifteretten i J.F.D. Macks konkursbo til O. Gabrielsen, i 1890.

Ole Gabrielsens forretning ble etablert i 1884, med kolonial, etter hvert tekstiler. Han kom fra Bardu, var engasjert i byens politiske liv, forstander i Frimenigheten og aktiv i avholdssaken. Sønnen Ragnvald hadde startet egen forretning i 1908. Ole Gabrielsen døde i1918 og sønnen Andreas Gabrielsen arvet denne eiendommen og Storgata 91b, men da han døde i 1922 ble «O. Gabrielsen» avviklet. Kjøpmann Ole og Martine Gabrielsen bodde her med seks barn og diverse butikkansatte i 1900, 1910 og 1916.

Da Andreas Gabrielsen døde i 1922 ble kona, Florence Gabrielsen, sittende i uskiftet bo. Auksjonsskjøte til Ragnvald Gabrielsen A/S, frasolgt Andr. Gabrielsen, i 1926.

Ragnvald Gabrielsens firma i Storgata 84 måtte rekonstrueres i 1923 og han overtok i nr. 91 med navnet «Ragnvald Gabrielsen manufakturforretning A/S» (1932/40), overtatt av sønnen Leif i 1936, han moderniserte og utvidet driften. (disp. Leiv Gabrielsen i 1946/66).

I matrikkelen av 8. juni 1933 ble nr. 91a og 91b slått sammen til ett nummer, Storgata 91.

Skjøte fra Ragnvald Gabrielsen A/S til noen av hovedaksjonærens arvinger: Bjørn Gabrielsen, Solveig Berggrav, Olaug Skollerud og Leiv Gabrielsen, alle med 1/7, og Maren Nilsen med 3/7, i 1943.

Friserdame Anna og kontordame Maren Engeli, (1946).

Skjøte fra medarvingene til Leiv Gabrielsen i 1947.

«Polarfront» skips-A/S, (disponent Leiv Gabrielsen), (1957), Tromsø betongstøperi, (Oscar Boholm), (1957), kontorsjef Herborg Nilsen, lagersjef Georg Andersen, (1957).

Rønne

Harald Rønne A/S startet moteforretning for damer, barnekonfeksjon, trikotasje, reiseeffekter, (1966/72). Rønne drev allerede herreekvipering i Storgata 110.

Skjøte fra Leif Gabrielsen til A/S Storgaten 91 i 1967.

Sportshuset

Sportshuset A/S åpnet sine dører 10. nov. 1975, startet av trioen Arthur Arntzen, Alf Olsen og Asle Myrvoll. De to første solgte seg ut etter noen år. (Asle Myrvoll), (1977/96). På slutten av 90-tallet flyttet Myrvoll forretningen til Storgata 87.

Japan Photo, (1999).

I 2014 er det Inger Rønne som driver Heklekroken i den gamle forretningsgården.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99