Sunnmøre og Nordfjord amt

Sunnmøre og Nordfjord amt ble oppretta i 1675 med Christian Lindenow som amtmann. Allerede i 1678 ble det tilbakeført som en del av hovedamtet Bergenhus stiftamt. Amtet omfatta distriktene Sunnmøre og Nordfjord, og hadde sete i Nordfjordeid.

Området ble en del av Bergenhus amt i 1681. I 1689 ble det så slått sammen med Romsdal og Nordmøre til Romsdals amt. Dette amtet var delt mellom to stiftamt; Sunnmøre forble under Bergenhus mens Nordmøre og Romsdal var en del av Trondheim stiftamt.

Kilder