Terneskjær (Bærum)

Terneskjær er et lite skjær utenfor nordøstspissen av Gåsøya i Bærum.

Terneskjær naturreservat

Terneskjær naturreservat ble opprettet ved Kgl. res. 15. des. 1978, og dekker et areal på ca. 13 dekar som omfatter øya Terneskjær og de tilstøtende sjøområder innenfor en avstand av ca. 50 meter fra land; grenser i vest til Mellemskjær naturreservat. Det er ilandstigningsforbud i perioden 15. april–15. juli.

Formålet med fredningen av Terneskjær naturreservat er å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet i området, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser. Skjæret var tidligere en viktig hekkekoloni for hettemåke. Nye tellinger fra 2005 viste at hettemåkene var borte og at det i hovedsak var sildemåker som benyttet skjæret.


  Terneskjær (Bærum) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.

Koordinater: 59.8564953° N 10.5932976° Ø