Tobias Fleischer

Tobias Fleischer (født 1630 i Elbing, død 20. august 1690 i København) var protokollfører i Bergkommisjonen og bergråd.

Han var sønn av ratsherre i Elbing Philip Fleischer (omkr. 1600–1644). Tobias Fleischer ble gift med Ursula, som en ikke kjenner til mer om.

Han ble student i Helmstedt, og senere sekretær i det svenske kanselliet i Elbing. Fra 1661 var han sekretær hos Anton von Oldenburg, og fra 1663 grevelig privatsekretær i Oldenburg. Deretter var han bibliotekar hos hertugen av Hannover, og så kammersekretær hos prins Georg av Danmark fra 1676.

Han var protokollfører i Bergkommisjonen fra 1685 til 1689, og bergråd ved Overbergamtet i den samme perioden.

I 1689 var det en gjeldstvist mellom Tobias GranerKongsberg og bergråd Fleischer, der viselagmann David Gørrisen Klim og bergråd Nils Mechlenburg ble oppnevnt som kommissærer.[1]

Referanser

  1. Norske kongebrev, bd. IV, sak 1689:120.

Kilder