Trappeskulen

TrappeskulenHelland i Vestnes kommune i Møre og Romsdal, ble bygget på 1950-tallet, i gjennreisningstiden etter den andre verdenskrig. Trappeskulen var et eksempel på god arkitektur fra denne perioden. Bygget var velformet og bygd i flere halve etasjer tilpasset det skrå terrenget [1].

Det var bygd som skolebygg for Helland skule. Det var i ganske god stand, men ble etterhvert umoderne som skolebyggning. Det ble revet i (?) 2005 til fordel for et mer moderne bygg.

Referanser

  1. Hjørungnes, Berge; Aassve, Anne-Grethe; Bryn, Knut; Waatvik, Anita K. 2005. Kulturminnevern gjennom 30 år. Fortidsminneforeningen, Romsdal avdeling. side 51. ISBN 82-90052-71-5