Universitetet i Agder

Universitetet i Agder (UiA) ble grunnlagt som Høgskolen i Agder den 1. august 1994. Det fikk status som universitet den 1. september 2007. Det har campuser i Kristiansand og Grimstad.

Historie

Da biskop Johan Ernst Gunnerus planla etablering av et norsk universitet, foreslo han i 1771 å legge det til Kristiansand. Det skulle drøye mange år før universitetet ble oppretta, og da det kom i 1813 ble Det kgl. Frederiks Universitet i stedet lagt til Christiania.

Den eldste institusjonen som kan sies å være en del av Universitetet i Agder var Holt seminar, eller mer formelt Christianssands Stifts Seminarium. Det ble grunnlagt i 1839 som en av de første lærerutdanningene i Norge. Dets første rektor, Andreas Faye, regnes også som universitetets første. Videre ble Agder distriktshøgskole oppretta i 1969 som en av tre distrikshøgskoler som ble satt i prøvedrift, og som ble permanente fra 1975.

I 1994 ble seks statlige høgskoler i Agder slått sammen til Høgskolen i Agder i forbindelse med høgskolereformen av 1994. Disse var:


Litteratur og kilder