Johan Ernst Gunnerus

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Johan Ernst Gunnerus, fra Throndhjem i Fortid og Nutid, utg. 1897.

Johan Ernst Gunnerus (født 26. februar 1718 i Christiania, død 25. september 1773 i Kristiansund) var biskop og naturforsker, kjent som en av stifterne av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim 1760. Han regnes som den fremste opplysningsmann i Den norske kirke. Han var biskop av Nidaros fra 1758 til sin død. Han hadde studert i utlandet, og hadde store kunnskaper innen filosofi, teologi, naturvitenskap og jus. Han skrev flere bøker innen zoologi og botantikk. Han var blant flere som arbeidet for at det skule bli opprettet et eget, norsk universitet.

Johan Ernst Gunnerus var sønn av stadsfysikus i Christiania, Erasmus Gunnerus og Anna Gerhard, født i Skottland. Da faren døde i 1729 ble Johan Ernst tatt opp som elev ved den offentlige Katedralskolen i Christiania der han studerte til 1737. Han avla eksamen i København i filosofi i 1740 med de beste karakterer. Han ble professor ved Københavns universitet i 1754, samt sogneprest og lærer til Herlufsholm. I 1755 ble han prost ved det kongelige communitet i København. Han ble på Fredensborg slott i 1758 ganske uventet ordinert til biskop i Trondheim av kong Frederik V.

Han var en av grunnleggerne av Gunnerusbiblioteket, som fikk navn etter ham.

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab deler fra 1927 ut Gunnerusmedaljen som er oppkalt etter ham.

Gunnerus' gate i Trondheim og Biskop Gunnerus' gate i Oslo har navn etter ham.

Litteratur

  • Lysaker, Trygve: Johan Ernst Gunnerus i Norsk biografisk leksikon.
  • Forsøg til et Lexicon over danske, norske og islandske lærde Mænd, som ved trykte Skrifter have gjort sig bekiendte, saavelsom andre Ustuderede som noget have skrevet, hvorudi deres Fødsel, betydeligste Levnets Omstændigheder og Død ved Aarstal kortelig erindres, og deres Skrifter, saavidt mueligt, fulstændig anføres, s. 271
  • Schøning, Gerhard. Mindetale over Gunnerus, 1774, trykt i H. J. Wille (utg.): Samling af Mindetaler, København 1805, s. 41–76