Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) er et vitenskapelig akademi i Norge. Det ble stiftet i Trondheim i 1760 under navnet Det Trondhiemske Selskab av biskop Johan Ernst Gunnerus, rektor Gerhard Schøning og etatsråd Peter Frederik Suhm. Gjennom kongelig stadfestelse av sine statutter i 1767 fikk akademiet sitt nåværende navn.

I 1926 ble virksomheten omorganisert og delt i to avdelinger, et vitenskapsselskap og et museum. Det deler ut Gunnerusmedaljen, innstiftet i 1927, til personer som har gjort seg fortjent ved teknisk-vitenskapelig eller annet vitenskapelig virke eller for fortjenester av Vitenskapsselskapet.

DKNVS er Norges eldste vitenskapelige institusjon; Kongen er til enhver tid selskapets protektor og akademimedlemmene velges på livstid blant landets fremste akademikere fra alle akademiske fag og deles i to klasser, Den humanistiske klasse og Den naturvitenskapelige klasse. Medlemstallet er begrenset til 400 under 70 år, og medlemskap anses som en stor akademisk æresbevisning. Selskapet utgir Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter, som løper fra 1761 og er dermed Nordens eldste kontinuerlige vitenskapelige publikasjonserie.

Eksterne lenker