Norges monarker

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Christian IV styrte landet i hele 60 år, og er den konge av Norge som har regjert lengst.

Norges monarker, det vil si monarker som hersket over området som med senere utvidelser og innskrenkelser ble Kongeriket Norge, regnes tradisjonelt fra Harald Hårfagre, muligens som en arv fra Snorres framstilling i Heimskringla. Det er imidlertid usikkert hvor stabil kongemakten var i de første 150 år, og historikere har argumentert for at Norges kongerekke like gjerne kan regnes fra Olav Tryggvason.[1], eller fra Harald Hardråde[2]

Det hersker betydelig usikkerhet om slektskapet mellom de forskjellige kongene mellom Harald Hårfagre og Sverre Sigurdsson. Trolig må flere av forbindelsene ansees som konstruksjoner/forfalskninger.

Kongerekken er samtidig en innfallsvinkel til Norges historie: Den beskriver utviklingen av statsmakten og regjeringen i Norge fra rikssamling, gjennom middelalderens kirke- og kongeroller, via Kalmarunionen og enevoldstiden, omskiftinger i kjølvannet av Den franske revolusjon og Napoleonskrigene fram til dagens konstitusjonelle monarki.

De lengstregjerende kongene er Christian IV (60 år) og Haakon VII (52 år).

Monarkene

Den offisielle lista over Norges monarker har noe færre personer med enn denne versjonen. Grunnen til det er at enkelte samkonger har blitt utelatt når man har gitt kongene nummer bak navnet, for eksempel Olav Magnusson som døde bare 17 år gammel og kom helt i skyggen av sine brødre som også hadde kongsnavn. Det er også med to baglerkonger, fordi disse to ble hyllet som konger og hadde reell makt i deler av landet og derfor kan anses for å stå på lik linje med andre samkonger.

I kolonnen «grunnlag» er grunnlaget for at personen fikk kongsnavn angitt, i de fleste tilfeller i form av en henvisning til slektskap med en tidligere monark. I mange tilfeller kan bakgrunnen være langt mer komplisert enn det som gjengis her; meningen er å gi en grunnleggende forståelse av hvordan tronfølgen har fungert. Slekter og dynastier er ikke oppgitt, da dette for middelalderens del er uoversiktig og lite nyttig, og for nyere tids del også av begrenset verdi. Se i stedet artikler om de enkelte personer og slekter.

Svært mange årstall er usikre for de tidlige monarkene; usikkerhet er angitt etter årstallet for at kolonnen skal være sorterbar. For stedsangivelser er de også satt opp «baklengs» med største enhet først for å være praktisk sorterbare. Dagens fylkesinndeling er brukt i den grad det er mulig.

Tabellen er i utgangspunktet sortert kronologisk, men kan sorteres etter de enkelte kolonner ved å trykke på kolonneoverskriften. For å få den tilbake til den opprinnelige rekkefølgen, last inn siden på nytt.

Navn Tiltrådte Fratrådte Grunnlag Født Død Fødested Dødssted Gravsted
Harald I Hårfagre 872 ca. 933 ca. Sønn av Halvdan Svarte 850 ca. 933 ca. Vestfold Rogaland Rogaland, Haugesund (trad.)
Eirik Blodøks 931 ca. 933 ca. Sønn av Harald Hårfagre 895 ca. 954 ant. Sogn og Fjordane, Svanøy England, Stainmore
Håkon I den gode 933 961 ca. Sønn av Harald Hårfagre 918 ca. 961 ca. Hordaland, Bergen, Håkonshella Hordaland, Fitjar
Harald II Gråfell 960 ca. 970 ca. Sønn av Eirik Blodøks 935 ca. 970 ca. Danmark, Hals ved Limfjorden
Håkon Sigurdsson ladejarl 970 ca. 995 Ladejarl, innsatt av danekongen 935 ca. 995 Sør-Trøndelag, Melhus
Olav I Tryggvason 995 1000 Sønn av småkongen Tryggve Olavsson 963 ca. 1000 Rogaland, Lalandsholmen Svolder
Eirik Håkonsson ladejarl 1000 1015 Ladejarl, sønn av Håkon Sigurdsson 964 ca. 1024 ca. England
Svein Håkonsson ladejarl 1000 1016 Ladejarl, sønn av Håkon Sigurdsson 1016 ant. Russland ?
Olav II den hellige 1015 1028 Sønn av småkongen Harald Grenske 1030 Nord-Trøndelag, Stiklestad Sør-Trøndelag, Nidaros, Kristkirken
Håkon Eiriksson ladejarl 1028 1029 Sønn av Eirik Håkonsson 998 1029 Nordsjøen Borte på havet
Svein Alfivasson 1029 1035 Sønn av Knud den store, innsatt av danekongen 1020 senest 1036 Danmark Danmark
Magnus I den gode 1035 1047 Sønn av Olav den hellige 1024 1047 Danmark Sør-Trøndelag, Nidaros, Kristkirken
Harald III Hardråde 1045 1066 Sønn av Sigurd Syr, halvbror av Olav den hellige 1015 1066 Buskerud, Ringerike England, Stamford Bridge Sør-Trøndelag, Nidaros, Elgeseter
Magnus II Haraldsson 1066 1069 Sønn av Harald Hardråde 1049 ca. 1069 Sør-Trøndelag, Nidaros Sør-Trøndelag, Nidaros, Kristkirken
Olav III Kyrre 1067 1093 Sønn av Harald Hardråde 1050 ca. 1093 Båhuslen, Tanum Sør-Trøndelag, Nidaros, Kristkirken
Håkon Magnusson Toresfostre 1093 1095 Sønn av Magnus Haraldsson 1069 ca. 1095 Oppland, Dovrefjell Sør-Trøndelag, Nidaros, Kristkirken
Magnus III Berrføtt 1093 1103 Sønn av Olav Kyrre 1073 1103 Irland Irland, Downpatrick
Olav Magnusson 1103 1115 Sønn av Magnus Berrføtt 1098 1115 Sør-Trøndelag, Nidaros Sør-Trøndelag, Nidaros, Kristkirken
Øystein I Magnusson 1103 1123 Sønn av Magnus Berrføtt 1088 ca. 1123 Møre og Romsdal, Fræna, Hustad Sør-Trøndelag, Nidaros, Kristkirken
Sigurd I Jorsalfare 1103 1130 Sønn av Magnus Berrføtt 1090 1130 Oslo Oslo, Hallvardskatedralen (flyttet til Akershus slottskirke)
Magnus IV Blinde 1130 1135 Sønn av Sigurd Jorsalfare 1115 1139 Båhuslen, Holmengrå Oslo, Hallvardskatedralen
Harald IV Gille 1130 1136 Sønn av Magnus Berrføtt 1102 1136 Irland eller Suderøyene Hordaland, Bergen
Sigurd II Munn 1136 1155 Sønn av Harald Gille 1133 1155 Hordaland, Bergen Hordaland, Bergen, Lille Kristkirke
Inge Krokrygg 1136 1161 Sønn av Harald Gille 1134 ca. 1161 Oslo, Bjørvika Oslo, Hallvardskatedralen
Øystein II Haraldsson 1142 1157 Sønn av Harald Gille 1125 1157 Vesterhavsøyene Båhuslen
Håkon II Herdebrei 1159 1162 Sønn av Sigurd Munn 1157 ca. 1162 Møre og Romsdal, Sekken Sør-Trøndelag, Nidaros, Kristkirken
Magnus V Erlingsson 1161 1184 Dattersønn av Sigurd Jorsalfare 1156 1184 Sogn og Fjordane, Fimreite Hordaland, Bergen, Kristkirken
Sverre Sigurdsson 1177 1202 Sønn av Sigurd Munn (påstått) 1151 ca. 1202 Færøyene Hordaland, Bergen Hordaland, Bergen, Kristkirken
Håkon III Sverresson 1202 1204 Sønn av Sverre Sigurdsson 1182 ca. 1204 Hordaland, Bergen Hordaland, Bergen, Kristkirken
Guttorm Sigurdsson 1204 1204 Sønnesønn av Sverre Sigurdsson 1199 1204 Sør-Trøndelag, Nidaros Sør-Trøndelag, Nidaros, Kristkirken
Erling Steinvegg 1204 1207 Sønn av Magnus Erlingsson (påstått), baglerkonge 1207 Vestfold, Tunsberg Vestfold, Tunsberg, Olavskirken
Inge II Bårdsson 1204 1217 Søstersønn av Sverre Sigurdsson 1185 1217 Sør-Trøndelag, Nidaros, Kristkirken
Filippus Simonsson 1207 1217 Dattersønn av Ingerid Ragnvaldsdotter, gift med Kristin Sverresdotter, baglerkonge 1217 Vestfold, Horten, Løvøya Vestfold, Horten, Løvøya (antatt)
Håkon IV Håkonsson 1217 1263 Sønn av Håkon Sverresson 1204 1263 Østfold, Eidsberg Orknøyene Hordaland, Bergen, Kristkirken
Magnus VI Lagabøte 1263 1280 Sønn av Håkon Håkonsson 1238 1280 Hordaland, Bergen Hordaland, Bergen, Fransiskanerklosteret
Eirik II Magnusson 1280 1299 Sønn av Magnus Lagabøte 1268 1299
Håkon V Magnusson 1299 1319 Sønn av Magnus Lagabøte 1270 1319 Vestfold, Tønsberg, Tunsberghus Oslo, Mariakirken (nå i Akershus slottskirke)
Magnus VII Eiriksson 1319 1374 Dattersønn av Håkon V Magnusson 1316 1374 Hordaland, Bømlafjorden, Lyngholmen Oslo, Mariakirken (trad.)
Håkon VI Magnusson 1343 1380 Sønn av Magnus VII Eiriksson 1340 1380 Sverige Oslo Oslo, Mariakirken
Olav IV Håkonsson 1380 1387 Sønn av Håkon VI Magnusson 1370 1387 Skåne, Falsterbohus Danmark, Sorø klosterkirke
Margrete Valdemarsdatter 1388 1412 Gift med Håkon VI Magnusson, mor til Olav Håkonsson 1353 1412 Danmark, Flensburgfjorden Danmark, Roskilde domkirke
Erik III av Pommern 1389 1442 Fostersønn av Margrete Valdemarsdatter 1382 1459 Polen (Pommern), Darłowo Polen (Pommern) Polen (Pommern), Darłowo
Christoffer av Bayern 1442 1448 Søstersønn av Erik av Pommern 1416 1448 Skåne, Helsingborg Skåne, Helsingborg slott Danmark, Roskilde domkirke
Karl I Knutsson Bonde 1449 1450 Hyllet i Sverige, unionskonge 1408 ca. 1470 Sverige, Stockholm Sverige, Stockholm, Riddarholmskyrkan
Christian I 1450 1481 Hyllet i Danmark, unionskonge 1426 1481 Danmark, København Danmark, Roskilde domkirke
Hans 1483 1513 Sønn av Christian I 1455 1513 Danmark, Ålborg, Ålborghus Danmark, Ålborg, Ålborghus Danmark, Odense, Gråbrødre klosterkirke
Christian II 1513 1523 Sønn av Hans 1481 1559 Danmark, Nyborg slott Danmark, Kalundborg slott Danmark, Odense, St. Knuds kirke
Frederik I 1524 1533 Sønn av Christian I 1471 1533 Danmark, Haderslevhus Tyskland, Slesvig, Gottorp slott Tyskland, Slesvig, Schleswig domkirke
Christian III 1537 1559 Sønn av Frederik I 1503 1559 Tyskland, Slesvig, Gottorp slott Danmark, Kolding, Koldinghus Danmark, Roskilde domkirke
Frederik II 1559 1588 Sønn av Christian III 1534 1588 Danmark, Haderslevhus Danmark, Antvorskov kloster Danmark, Roskilde domkirke
Christian IV 1588 1648 Sønn av Frederik II 1577 1648 Danmark, Fredriksborg slott Danmark, København, Rosenborg slott Danmark, Roskilde domkirke
Frederik III 1648 1670 Sønn av Christian IV 1609 1670 Danmark, Haderslevhus Danmark, Roskilde domkirke
Christian V 1670 1699 Sønn av Frederik III 1646 1699 Tyskland, Flensburg Danmark, Roskilde domkirke
Frederik IV 1699 1730 Sønn av Christian V 1671 1730 Danmark, Københavns slott Danmark, Odense Danmark, Roskilde domkirke
Christian VI 1730 1746 Sønn av Frederik IV 1699 1746 Danmark, Roskilde domkirke
Frederik V 1746 1766 Sønn av Christian VI 1723 1766 Danmark, Roskilde domkirke
Christian VII 1766 1808 Sønn av Frederik V 1749 1808 Danmark, København Tyskland, Rendsburg Danmark, Roskilde domkirke
Frederik VI 1808 1814 Sønn av Christian VII 1768 1839 Danmark, København, Christiansborg Danmark, København, Amalienborg Danmark, Roskilde domkirke
Christian Frederik 1814 1814 Sønnesønn av Frederik V (offisielt), valgt til konge 1786 1848 Danmark, København, Christiansborg Danmark, København, Amalienborg Danmark, Roskilde domkirke
Karl II 1814 1818 Sønn av Adolf Fredrik av Sverige, unionskonge 1748 1818 Sverige, Stockholms slott Sverige, Stockholms slott Sverige, Stockholm, Riddarholmskyrkan
Karl III Johan 1818 1844 Adoptivsønn av Karl II 1763 1844 Frankrike, Pau Sverige, Stockholms slott Sverige, Stockholm, Riddarholmskyrkan
Oscar I 1844 1859 Sønn av Karl III Johan 1799 1859 Frankrike, Paris Sverige, Stockholms slott Sverige, Stockholm, Riddarholmskyrkan
Karl IV 1859 1872 Sønn av Oscar I 1826 1872 Sverige, Stockholms slott Sverige, Malmö Sverige, Stockholm, Riddarholmskyrkan
Oscar II 1872 1905 Sønn av Oscar I 1829 1907 Sverige, Stockholm Sverige, Stockholm Sverige, Stockholm, Riddarholmskyrkan
Haakon VII 1905 1957 Sønn av Frederik VIII av Danmark, valgt til konge 1872 1957 Danmark, Charlottenlund slott Oslo Oslo, Akershus slottskirke
Olav V 1957 1991 Sønn av Haakon VII 1903 1991 England, Sandringham Oslo Oslo, Akershus slottskirke
Harald V 1991 Sønn av Olav V 1937 Akershus, Asker, Skaugum

Referanser

  1. Vera Henriksen: «[Olav Tryggvason] var den første som virkelig samlet Norge, innland sådel som kystområder, fra Göta älv til Finnmark i nord; som sin forlengede arm satte han lendmenn i alle landsdeler.» I: Norges konger. Grøndahl Dreyer, 1995. s 39
  2. Claus Krag: «Særlig må Haralds rolle som dynastigrunnlegger framheves. De senere norske kongene, fram til 1387, var alle hans ætlinger. Ættelinjen fra Harald Hardråde tilbake til Harald Hårfagre virker derimot oppkonstruert og mer usannsynlig. Derfor burde den norske kongeslekten i middelalderen heller kalles «Hardrådeætten» enn «Hårfagreætten». Harald Hardråde bidro helt vesentlig til konsolideringen av et eget norsk rike.» I: Norsk biografisk leksikon, 2. utg., bd 4. 2001

Litteratur