Vestregata 27 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 4. mar. 2024 kl. 16:11 av Cnyborgbot (samtale | bidrag) (Robot: Endrer mal: Thumb høyre)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Uni-Storbrands nybygg Vestregata 27-31 sto ferdig omkring 1990.
Foto: Einar Dahl 2017
Et flott bilde av Fredrik Langes gate med latinskolen på toppen. Oppe i bakken vises et stort skilt med "Sørensens pensjonat" i Vestregata 27. Vi har ingen annen dokumentasjon, men det var kanskje en forløper eller arvtager etter Hotell Nordkapp? Vi skimter toppen av gymnaset i bakgrunnen, det sto ferdig tidlig i 1924.
Foto: Chr. Hansen (1920-åra?).
Det var tøffe forhold i Tromsø i 1930-årene og gode grunner for å demonstrere på 1. mai. Her marsjerer toget opp Fredrik Langes gate og passerer Axel Jensens gullsmedforretning i Vestregata 27.
Foto: Olsensamlinga (1930-tallet).
Vestregata 27 omfattet også huset nede i bakken, der det lå en fiskematforretning på slutten av 1960-tallet.
Foto: Kåre Kristensen (ca. 1970).

Vestregata 27 i Tromsø ble revet på 1980-tallet. I 2016 er eiendommen en del av Vestregata 27-31. - Gammelt matr.nr. 293.

Malermester Koht

Målebrev til S. Koht på grunnen, tinglyst 14. mars 1842.

Huset ble opprinnelig bygget av malermester og lærer Stephanus Koht, bror av apoteker J.A. Koht på apoteket Renen i Storgata 92. S. Koht kom til byen i 1837.

Målebrev til Koht på et tillagt stykke grunn i 1855.

I 1865 bodde maler Stephanus Koht her med kona Severina Ursula og datteren Christine, tre læregutter og tre tjenestepiker. Severina var enke etter en sønn av kanselliråd Johannes H. Aas.

I 1875: Enkemann, maler og tegnelærer Steffen Andreas Koht med to barn, tre malerdrenger og tre tjenestepiker.

Skjøte fra maler Kohts arvinger til Oskar Thue, med hefte av kår til Kristine Koht bestående av benyttelse av 2 kvistværelser, i 1885.

I 1885: Kjøpmann Oskar Thue med kona Elise og fire barn, tjenestepikene Johanne Johannesen og Emilie Olsen, rentenist Christine Koht, tjenestepike Adelose Allide Heggelund.

Skjøte fra Skifteretten i O. Thues konkursbo til B.T. Aas, i 1887.

I 1891: Bernt Theodor Aas med kona Anna Regine Dahl, åtte barn og tjenestepiken Augusta Berg, Christine Joakine Koht, tjenestepike Aminda Rafaelsen.

Christine Koht døde i 1893.

Kjøpmann Andreassen

Skjøte fra B.T. Aas til Alexander Andreassen, i 1895.

I 1900: Fullmektig i bonde- og exportforretning Alexander Andreassen med kona Ninna og to barn, bokhandlerfullmektig Hjalmar Holmboe med kona Marie og sønnen Gudleif.

I 1910: Handelsfullmektig Alexander og Nina Andreassen med sju barn, tjenestepike Marie Hansen, lærerinne ved folkeskolen Necoline Horst.

I 1916: Alexander, Nina, Ella og John Andreassen.

Alexander Andreassen var kontorsjef hos Fritz Dreyer som drev forretning i Sjøgata 37. Da Dreyer trakk seg tilbake i 1917 overtok Andreassen og drev videre som ” Fritz Dreyers Eftf.” Som så mange andre fikk også han problemer tidlig på 1920-tallet og i 1924 ble eiendommene overtatt av Tromsø sparebank. Alexander Andreassen døde i 1926.

Hanna Finborud kom fra Vestregata 25 med Misjonshotellet en gang etter 1916.

Skjøte fra Alexander Andreassen til Hanna Borchgrevink og Jenny Furø i 1919.

Skjøte fra H. Borchgrevink og Jenny Furø til A/S K. Tessems snekkerifabrikk, i 1919.

(Hotell Nordkapp på 20-tallet?). – Sørensens pensjonat en gang på 1920-tallet.

Tvangsauksjon til Magnus Skjærpmo, Halvor Hansen, Anton Sæther og Alf Hansen, i 1931.

Skjøte fra Magnus Skjerpmo til Halvor Hansen, Anton Sæther og Alf Hansen på hans ¼-del, i 1933.

Den katolske misjon

Kjøpekontrakt mellom H. Hansen, A. Sæther og A. Hansen som selgere, til Johannes Starke, superior ecclesiasticus for den katolske misjon i Nordnorges distrikt, av denne eiendom, i 1934.

Skjøte fra H. Hansen, A. Sæther og A. Hansen til Den katolske misjon i Nordnorges kirkedistrikt, i 1934.

I 1932 B. Corneliussen, fiskemat og kolonial. – Gullsmed Axel Jensen i 1932, med inngang fra Fredrik Langes gate, (1932).

Arent Salvesen hadde utsalg for aviser, frukt og kolonial i 1932.

Storfjord strikkeri A/S, (Henri Jensen), strikke- og trikotasje, agent og kommisjonsforretning, (1940), Torleif Jensen, drev Stortorvets bakeri i Storgata 94, (1940/46).

K. Arnesen, agent- og kommisjonsforretning, takstinspektør Steinar Hungnes, takstinspektør Olav Ringstad, (1946).

Eid av Den Katolske Misjon i 1946. Katolsk prestegård.

Sentralborddame Jorun Hansen, postpakkemester Arvid Jakobsen, arbeider Henrik Jensen, skomaker Ottar Olsen, (1957).

Kongsbakkens fisk- og fiskematforretning, (Karl Haakonsen), (1966), Henrik Jensen, (1966).

Fiskernes bank

Skjøte fra Den Katolske Misjon i Nord-Norges kirkedistrikt til A/S Fiskernes bank, i 1971.

Stenersens herrefrisersalong, (1972). I den gamle fiskeforretningen etablerte Jens Engen Engen Auto A/S den 1. aug. 1972. Han flyttet videre til Skippergata 28 i okt. samme år.

Revet på 1980-tallet.

Skjøte til Uni forsikring i 1987.

Uni Forsikring

Vestregata 27-31, Uni-Storebrands nye forretningsgård, sto ferdig ca. 1990.

IBM A/S, (1990), Kappahl A/S, (1990/96), UNI forsikring, (1990).

Uni Storebrand skadeforsikring A/S, (1993), Storebrand, (1996).

Europeiske reiseforsikring, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Austad, Arne-Tinus Aune: Historisk kjøretur. Tromsø 2011.