Vestregata 62 (Tromsø)

Vestregata 62 i Tromsø er et gammelt hus som trenger en runde med malerkosten. - Gammelt matr.nr 436a, utgått fra matr. 436.

Vestregata 62 sett fra sør.
Foto: Einar Dahl (2015).
Vestregata 62 sett fra nord.
Foto: H.A. Brandt (ca. 1960).
Vestregata 62c ble bygd for Filadelfiamenigheten omkring 1980, men har endret formål til treningssenter.
Foto: Einar Dahl (2015).

Betjent Syvertsen

Målebrev til snekker Lorentz Olsen, tinglyst 21. nov. 1853.

Skjøte fra Lorentz Olsen til maler Ole Syvertsen i 1854.

Skjøte fra O. Syvertsen til Johan Johannesen på en del av grunnen, 14 alen bred og 30 alen dyp, tinglyst 18. sept. 1854, matr.nr. 436b, (Vestregata 60).

Den resterende grunnen ble matr.nr. 436a, Vestregata 62.

I 1865 bodde politibetjent Ole Sivertsen her med kona Brynhilde Bræk og fem barn, dessuten enken Karoline Aas med datteren Alida, hun var lærerinne.

Skifte etter O. Syvertsens hustru, hvorved eiendommen ble utlagt enkemannen, i 1867.

Kjører Wammer

Skjøte fra Ole Syvertsen til Nils E. Wammer, i 1872.

I 1875: Kjører og huseier Nils E. Vammer med kona Pauline Olsdatter og hennes mor, de losjerende snekkerne Erik Torve, Ingebregt Lønseth og Thore Hoel, vognmann Frantz Steusloff, gullsmed Johan Olaus Branseg med kona Olufine Marianne og datteren Sigrid Eline, handelsmann Bernt Theodor Aas med kona Anna Regine, fire barn og pleiedatteren Valborg Strømme, tømmermann Hans Larsen Gjeldbø med kona Eli Olsdatter og sønnen Leonard.

I 1885: Kjøpmann E.I Brostrøm, skipperborger Johan Brox med kona Louise og sønnen Johan, husholderske Olava Lodgaard, tjenestepike Josephine Mathisen, murarbeider Johannes Knudsen med kona Randi og fem barn.

Auksjonsskjøte til E. J. Brostrøm i 1892.

Skjøte fra E. J. Brostrøm til Edu. B. Erichsens 3 sønner; Johannes Brostrøm, Kristian Heitmann og Karl Bernhoff, i 1898.

Skjøte fra Kristian H. Erichsen, Johannes B. Erichsen og Karl B. Erichsen til det umyndige barn Gudrun Dorothea Haugen v/hennes far Mathias Haugen som født verge, i 1900.

I 1900: Kontorist ved skipsverftet Mathias Haugen med kona Hansine og datteren Gudrun, kobberslager Thorvald Moe, modellsnekker Jens Næss, tjenestepike Johanne Mathisen, + et russisk skipsmannskap på 8 med kaptein Pespoloff fra Onega i spissen.

Samlagsbetjent Rusted

Skjøte fra Mathias Haugen til Erland Thoresen Rusted i 1903.

Delingsforretning hvorved et stykke ble utlagt til gate,(Nedre skolegate = Parkgata) i 1909.

I 1910: Samlagsbetjent Erland Thoresen og Ane Sofie Rustad med to døtre, Edvard Meyer, Johanna Johannesen, brannkonstabel Olaus og Eline Magnussen med sønnen Oskar, mudderarb. Th. Stelander med døtrene Magda og Marie. (Th. Stelander var sannsynligvis i Seattle), enke og sykepleierske Elise Kristine Kjeldsen med datteren, cafévertinne Elise Joachima Kjeldsen, fiskehandler Ragnvald og Magna Olsen.

I 1916: Samlagsbetjent Erland T. og Anna Sofie Rusted, kafévertinde Elise Joakime og enke Elise Kristine Kjeldsen, brannkonstabel Olaus og Eline Birgitte Magnussen, tjenestepike Anna Andersen, elektriker Trygve Møller, syerske Marie Agnethe Olsen.

Målebrev hvorved Nedre skolegate 37, (Parkgata 41), ble utskilt fra eiendommen, tinglyst 21. nov. 1918.

Ekteparet Fagerelv

Skjøte fra Erland Rusted til Anny og Johan Pedersen Fagerelv i 1934.

Kontrakt mellom Tromsø elektrisitetsverk og Johan og Anny Fagerelv om elektrisk installasjon, i 1935.

Skjøte fra Anny Pedersen Fagerelv til Johan Pedersen Fagerelv på hennes ½-del av eiendommen, i 1937.

Fisker Erling Pedersen, maskinist Johan Gamst, skipper Hans Nilsen, syerske Josefine Jakobsen, (1940).

Arbeider Einar Andersen, Anny Fagerelv m/syforretning i Grønnegata 68, maskinist Johan Gamst, sydame Josefine Jakobsen, snekker Alvin Johansen, arbeider Reidar Langhaug, arbeider Kåre Magnussen, (1946).

Eid av Johan Pedersen Fagerelv i 1946, han arbeidet som tøffelmaker i 1957.

Maskinist Ove Gamst, skipper Einar Hansen, (1957).

Jan E. Pedersen, (1966).

Johan og Karoline Pedersen, (1972/86), Unni Pedersen, (1986/93), Studio U, (1986).

Karoline Pedersen, (1990).

Nr. 62 B

Målebrev- og kartforretning avholdt 5. des. 1964 hvorved denne eiendommen ble fraskilt Vestregata 62, tinglyst 16. des. 1964.

Johan Pedersen døde i 1987. Hustruen Karoline kristine satt i uskifte.

Nr. 62c

Målebrev- og kartforretning avholdt 4. okt. 1973. Tromsø kommune var hjemmelshaver. Skjøte fra Tromsø kommune til Filadelfiamenigheten i Tromsø, i 1973. De reiste sitt eget nybygg her omkring 1980.

Filadelfiamenigheten i Tromsø, (1982/99).

Etter hvert ble menighetens behov mindre, eller kostnadene for store, i 2010 ble huset ombygd til Exolo treningssenter.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.