Parkgata (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Søndre del av Parkgata, nr. 4-14. Gateløpet med nr. 1-15 ligger atskillig lavere i terrenget.
Foto: Vilhjelm Riksheim, ca. 1938.
Fra midtre del av Parkgata, nr. 24-34.
Foto: Vilhjelm Riksheim, ca. 1938.
Nordre del av Parkgata, med nr. 36 på hjørnet. Også her ligger nedre del av gateløpet mye lavere enn det øvre.
Foto: Vilhjelm Riksheim, ca. 1938.
Parkgata sett fra nr. 22 og nordover. Den gamle turnhallen nede i høyre hjørne.
Foto: Mittet (1920-åra).

Parkgata i Tromsø er en sentrumsgate som starter ved Doktor Lies gate og ender i Dramsveien. Den krysser Haakon den gamles gate, Kongsbakken og søndre og nordre løp av Rådhusgata. Det var middelklassen, håndverkere og enkelte arbeidere som slo seg ned i gata til å begynne med. – Gata het Skolegaden fram til 1896, da ble den omdøpt til Nedre Skolegate. Navnet Parkgata fikk den i 1929.

Gata er delt i tre:

Søndre del, Parkgata 1-15, går fra Doktor Lies gate til Kongeparken. Husene her ble bygd i det første tiåret av 1900-tallet. I denne delen består Parkgata av to parallelle gateløp, der gateplanet med nr. 2-14 ligger flere meter høyere enn gata med nr. 1-15.

Midtre del, Parkgata 19-34, ligger mellom Kongsbakken og søndre del av Rådhusgata. De fleste husene her ble bygd omkring 1880.

Nordre del, Parkgata 31-50, går fra nordre del av Rådhusgata opp til Dramsveien. Bebyggelsen her er for det meste fra slutten av 1890-tallet. I likhet med søndre del har vi også her to parallelle gateløp med mange meter i høydeforskjell.

Mellom søndre og midtre del lå Latinskolen, Parkgata 18, som ble tatt i bruk i 1865. Den var gatas prestisjebygg og hadde byens flotteste plassering, ved enden av Fredrik Langes gate. Huset var helt nyoppusset da det brant i 1979.

Andre kjente hus i gata var Turnhallen i Parkgata 19, den ble revet da Gyllenborghallen sto ferdig i 1978. Parkgata 22 ble bygd av Tromsø Arbeiderforening, nå huser det lokaler for Kirkens bymisjon. I Parkgata 35 ligger adventistenes kirke.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
  • N.A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 2. 1961.


Koordinater: 69.6510443° N 18.9503311° Ø