Parkgata 35 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Adventistene bygde sin første kirke her i 1935, sist påbygd i 1995.
Foto: Einar Dahl (2016).
Adventistkirka før de bygde ut og flyttet inngangspartiet.
Foto: Knut Stokmo (1968).

Parkgata 35 i Tromsø er adventistenes kirke. - Tidligere Nedre skolegate 31, matr.nr. 637. – Denne eiendommen hadde nær sammenheng med Vestregata 54, som er nærmeste nabo på nedsiden.

Vognmann Abrahamsen

Målebrev til Ludvig og Julius Abrahamsen på grunn, datert 19., tinglyst 28. jan. 1895.

Skjøte fra Julius til Ludvig Abrahamsen på hans ½-del, i 1896.

Skjøte fra Ludvig Abrahamsen til vognmann Ole Greger Hansen på denne eiendommen og Vestregata 54, i 1912.

Vognmann Hansen

Eid av Ole G. Hansen i 1918/32.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn endres til Parkgata 35, tinglyst 8/6-1933.

Adventistene

I 1895 kom N. C. Clausen med familie til Tromsø for å etablere en adventistmenighet. Han opplevde mye motstand, men allerede 15. august 1896 ble de første døpt. Menigheten ble stiftet 5. mai 1897. Menigheten leide møtelokaler i mange år. Etter stor vekst i 1934-36 vokste behovet for et eget møtested fram. Tegninger og planer ble drøftet, men man klarte ikke å skaffe nødvendig kapital til å bygge.

Tomta ble imidlertid kjøpt: Skjøte fra Ole Greger Hansen til «Syvende dags adventist Samfundet i Norge», i 1936.

Bygging av kirken kom i gang i 1946 etter at Olav Frenning, som da var distriktsleder, hadde vært i USA og lagt fram behovet for en adventistkirke i Tromsø for lederne for Adventistsamfunnets verdensorganisasjon. Kirken i Parkgata ble innviet i 1948.

Kirken har vært igjennom flere runder med oppussing og en utbygging i 1995.

Adventistenes skole har en lang historie og er i dag Tromsøs nest eldste barneskole som fortsatt er i drift. Allerede i 1910 ble det etablert en menighetsskole i Skippergata 7, men denne varte bare i ett år. Et nytt forsøk ble gjort i 1944, med 16 elever, men måtte oppgis. I 1952 lyktes man endelig og skolen hadde sitt tilhold i Adventkirkens lokaler helt til Ekrehagen skole sto ferdig i 1981. Ekrehagen skole på Mortensnes drives fortsatt av adventistene i 2016.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 2/3, 1961-71.