Vincents Budde

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 18. jul. 2022 kl. 12:48 av Olve Utne (samtale | bidrag) ({{bm}})
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Minneplakett for andre slag i Moss i 1716, der Budde leda de norske styrkene.
Foto: Chris Nyborg (2006).

Vincents Budde (født i Halden 31. desember 1660, død 13. april 1729) var en dansk norsk offiser. Ved sin død var han generalmajor

I løpet av sin militære karriere deltok Budde i en lang rekke felttog både i norsk og utenlandsk tjeneste. Budde tjenestegjorde som som kommandant på Fredrikstad festning 1716-17 og var fra 1717 til 1729 kommanderende general nordenfjells. I kraft av denne stillingen ledet han i 1718 forsvaret av Trøndelag under den svenske invasjonen under det andre Norgesfelttoget i 1718.

Familie og tidlig karriere

Vincents Budde var hoffjunker, oberst og kommandant på Fredriksten festning Friderich Otto Budde til Thorsø og Sophie Bildts eldste sønn. Han ble løytnant ved Løvendals gevorbne dragonregiment i 1684, og gikk derfra over til Lievens eskadron i Livregimentets dragoner. 11. desember 1688 ble han kaptein i Biegens regiment, men fratrådte regimentet 1689 og gikk da trolig i fremmed krigstjeneste.

Budde ble 22. august 1702 major i Gregers Juels dragonregiment i det danske hjelpekorpset som var i keiserlig tjeneste i Italia under prins Eugen. Han var da også generaladjutant hos Christian Gyldenløve.

Budde ble utnevnt til premiermajor i 1703, og vendte hjem fra Italia samme år. Den 26. april 1704 ble han oberstløytnant og sjef for Gauldalske kompani av Nordenfjeldske dragonregiment, og den 12. april 1710 ble han oberst og sjef for det nyopprettede 2. Trondhjemske nasjonale infanteriregiment. Han deltok med begge regimentets bataljoner i innmarsjen i Båhuslen i 1711, og han deltok også i felttogene i Holsten og Nord-Tyskland 17131716.

Store nordiske krig 1709-1720

Under Den store nordiske krig ble Budde og regimentet sendt tilbake til Norge våren 1716. Her slo han i 1716 tilbake svenske styrker i det andre slaget om Moss, og bidro til at Karl XIIs angrep på Oslo ble avbrutt. Han ble utnevnt til generalmajor og kommandant i Fredrikstad 29. november 1716.

Budde var festningskommandant for Fredrikstad festning frem til 1717 da Frederik Christopher Cicignon overtok. Av Fredrikstads innbyggere ble han regnet som en god og forstandig kommandant, bl.a. anbefalte han at fattigfolk fra Vaterland skulle få bygge opp igjen sine hus der. Han utarbeidet ukentlige rapporter til kommanderende general Wedel, som gir et godt bilde av forholdene i festningen. Hans første rapport beskrev festningen som «i slett og miserabel stand». Han arbeidet utrettelig for festningens istandsetting, og fikk bl.a. satt i stand palisadene. Han arbeidet for opprensking av byen, og forsøkte å få bedret forpleiningsforholdene i samarbeide med borgerne, men uten hell.

Som kommanderende general nordenfjells ledet han forsvaret av Trondheim under de svenske styrkenes innfall i Trøndelag i 1718 under general Armfeldt. Budde valgte en defensiv strategi ved å forskanse sine undertallige styrker i den godt befestede byen, selv om dette medførte at deler av byen utenfor befestningene måtte raseres. Strategien ble kritisert i samtiden, men lyktes i sitt mål idet Armfeldt oppga beleiringen av Trondheim uten å gå til noe større angrep.

Budde giftet seg 16. april 1718 med Armgaard Margrethe Gabel, født 10. november 1677 i Pskov i Russland. Han forble i aktiv tjeneste til sin død i 1729, nesten 70 år gammel.

Litteratur

  • Ovenstad, Olai: Militærbiografier, Den norske hærs officerer fra 1628 til 1814, Oslo 1948.
  • Widerberg, C. S: Fredrikstad, Gamlebyen og festningen, Oslo 1934.
  • Oppegaard, Tore Hiorth: Østfold regiments historie, 1996
  • Munthe, C.O: Fredrikshalds og Fredrikstens historie indtil 1720, 1906


Forgjenger:
 Baltzer Meitzner 
Kommandant i Fredrikstad festning
Etterfølger:
 Frederik Christopher Cicignon