Vollen (gård i Asker)

Vollen er et tidligere småbruk i Asker (gnr. 74), Arnestadveien 2. Naustvollen var det opprinnelige navnet og viser at stedet har lange tradisjoner som havn. Dialektuttalen var /vøllen/.

Vollen
Alt. navn: Naustvollen, Volden
Fylke: Akershus
Kommune: Asker kommune
Gnr.: 74
Adresse: Arnestadveien 2
Hans Kr. Cristensen og hustru Anne Marie ca. 1865.

Ottar Naustvoll er oppført i manntall fra 1664. På 1700-tallet ble malm fra Sørlandet til Dikemark jernverk losset i Vollen. Vollen hørte opprinnelig til Nordre Gisle, men ble utskilt i 1762 som selvstendig småbruk til sønn på gården, Hans Gulbrandsøn. Eiendommen hadde 200 m strandlinje og strakte seg 300 m oppover mot Gisle skole. Trafikken på havnen ga grunnlag for gjestgiveri på bruket.

Anders Jacobsen fra Borgen, som kjøpte Vollen i 1819, var ikke bare småbruker og gjestgiver, men også regnskapsfører og i den egenskap engasjert som Askers første kommunekasserer 1838–47. I 1860 solgte han Vollen til eier av Nedre Stålenga (Gisle), Hans Kristian Christensen (1810–1904), kalt «Vollemannen». Han reiste bygningen som fortsatt står i Arnestadveien 2 og som senere rommet Vollen Hotell. På den andre siden av veien, i nr. 1, åpnet han Vollens første landhandel. Gjennom hele 1900-tallet ble det skilt ut tomter fra gardsnr. 74/1, og det er nå bare 3 dekar tilbake. Wiggo Christensen har vært eier siden 1978.

I 1826 hadde bruket 24 dekar innmark, 2 storfe, 1 småfe. 1939: 17 dekar dyrket jord, 1 hest, 60 høns.

Eksterne lenker


Koordinater: 59.8071829° N 10.4867065° Ø  Vollen (gård i Asker) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.