Ytre Sandsvær kommune

Ytre Sandsvær kommune i Buskerud ble oppretta i 1908 da Sandsvær kommune ble delt i Ytre og Øvre Sandsvær. Begge kommuner ble i 1964 innlemma i Kongsberg kommune. Ytre Sandsvær svarer til den sørlige delen av dagens Kongsberg kommune.

Grensestein mellom Øvre og Ytre Sandsvær, nå på Norsk vegmuseum.
Foto: Chris Nyborg (2014).

Se også ordførere i Ytre Sandsvær kommune.

Kilder