Ålstad (Vang gnr. 171)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ålstad
Alt. navn: Atlestade (1491), Osselstadt (1520), Attlestadt (1578), Aatlestad (1593), Aalstad (1669/1723).
Fylke: Innlandet
Kommune: Hamar
Gnr.: 171
Type: Matrikkelgard

Ålstad er en matrikkelgard i tidligere Vang kommune, nå Hamar kommune. Ålstadvegen har navn etter garden.

Opplysninger om eiendommen finner du i Vangsboka bind 2 side 317. Du finner også opplysningene her

Video

TV- Øst og Per-Øivind Sandberg har laget en videopresentasjon som beskriver Ålstads historie.


Play video.png Storgårder i Innlandet - Ålstad (YouTube).Avskrift av "manus"/momenter i intervjuet

Atle (navnet) skal ha vært «rydningsmann» en gang i vikingetiden – stadr ca 1300 år gammel. Trolig av gammel adelsslekt Rosensverd, to adelige jomfruer, navnet jomfruhaugen som hadde enn spiralformet ridebane på toppen.

Trolig utgangspunktet for ei ny grend mot Løten, gammel bosetting rundt Åkersvika.

Sammenhengende eierrekke fra slutten av 1500-tallet, dvs gammel slektsgård i etterreformavistisk tid. Deler av gården hørte til Storhamargodset fram til 1731. I katolsk tid var bispen i Hamar eier ????

Flere mindre naboeiendommer ble lagt øde under svartedauen midt på 1300-tallet. Disse eiendommene ble lagt til hovedbruket som idag er på ca 800 mål.

Dragonkvarter på 1700-tallet. Kavalerihest

Høgendestue fra 1600-tallet, bemalt, trolig med religiøse motiver(gjestestue). Planker i taket på hovedbygningen som er tatt fra denne stua, kom for en dag da man skiftet takstein på hovedbygningen. Hovedbygningen er fra ca 1800.

Ålstad var en av de første gardene herover med traktor, allerede i 1918 en Mogul med jernhjul med pigger.

Ålstadjordene var tidligere mer bakkede, men svenske jordarbeidere «gravde ut bakkene». Mange svensker var sesongarbeidere her. I tillegg var det 7 husmenn og 2 innerster.

Det var stor brennevinsproduksjon på Ålstad så lenge gardsbrenneriene var tillatt. Mesteparten av brennevinet ble solgt på Rørosmarten. Derimot ble kornvarene helst solgt på Grundsetmarten til tryslingene.

Flere av gårdbrukerene på Ålstad har deltatt i det politiske liv i bygda, blant annet Helge Aalstad, som satt i det første formannskapet. Syver Aalstad var ordfører i to perioder på 1890-tallet.

Opprinnelse og gammel historie

Forklaring på navn

Oluf Rygh mente at det norrøne navnet var *Atlastaðir, mannsnavnet Atle sammensatt med -staðir, 'sted/bosted'. Gardsnavnet Ålstad finnes flere steder i Innlandet, i tillegg til i Steigen i Nordland.

Åker og eng, størrelse og husdyr

Gardskart

Eiendommens grenser

Bygninger

Brukere/eiere

Bildegalleri

Husmannsplasser

Setre

Diverse

Litteratur og kilder