Årsavgift (Helgeland)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Årsavgift (1917-1930: skat paa motorvogner; 1930-1959: skatt på motorvogner; 1959-1971: årsavgift på personbiler og motorsykler; 1971-2017: årsavgift)[1][2] ble i 1917 innført som del av den daværende luksusbeskatningen i Norge. Årsavgiften har omfattet alle rikets politidistrikter, herunder Helgeland. Opprinnelig hadde skatten hjemmel i Midlertidig lov om skat paa luksus av den 18.07.1917 samt en rekke tilleggslover. Derav var skatten i dagligtale kjent som luksusskatt. Skatten, senere avgiften, er vært gjenstand for stadige tilpassinger, herunder fritakmuligheter for bestemte yrkesgrupper og andre.

Fritak for offentlige tjenestemenn

Fra 1930 til 1933 fikk blant andre offentlige tjenestemenn, leger og dyrleger anledning til å søke om fritak for luksusskatt. I årene 1930 (budsjettår 1930/1931), 1931 (budsjettår 1931/1932) og 1932 (budsjettår 1932/1933) innkom til sammen et femtitalls søknader fra delene av Helgeland hvor motorvogner og -sykler hadde en viss utbredelse. Nedenfor er en fortegnelse som blant annet viser søkere, disses kjøretøy og stillingen som disse søkte seg fritatt på grunnlag av. Fortegnelsen er kun et sammendrag av søknadenes innhold, som finnes i fullstendig avskrift.

I skjemaet nedenfor anvendes noen forkortelser:

  • V = motorvogn
  • S = motorsykkel
  • Reg.nr. = registernummer
Reg.nr. Type År Fornavn Etternavn Utskrevet navn Stilling Bosted Bemerkning Ref.
W–006 V 1932 E. Clausen Emil Clausen distriktsdyrlege Mosjøen [3]
W–019 S 1932 G. Pleym Georg Pleym lensmann Rana
W–170 S 1930 J. Svartvasmo veioppsynsmann
W–170 S 1932 J. Svartvasmo veioppsynsmann
W–175 V 1930 G. Pleym Gustav Pleym lensmann Hemnes
W–175 V 1932 G. Pleym Gustav Pleym lensmann Hemnes
W–179 S 1930 S. Widsteen Sverre Widsteen sokneprest Rana
W–181 V 1930 Einar Jakobsen Einar Jakobsen kirkesanger Rana
W–181 V 1932 Einar Jakobsen Einar Jakobsen kirkesanger Rana
W–187 V 1932 Eyvind Rian Eyvind Rian ingeniør
W–197 S 1930 Hans Belsby Hans Belsby distriktsdyrlege Brønnøy
W–197 S 1932 Hans Belsby Hans Belsby distriktsdyrlege Brønnøy
W–211 S 1930 P. Breirem Peter Breirem fylkesagronom Brønnøy
W–211 S 1932 P. Breirem Peter Breirem fylkesagronom Brønnøy
W–216 S 1930 Peter O. Rognan Peter Odin Rognan ingeniør
W–216 S 1932 P.O. Rognan Peter Odin Rognan ingeniør
W–225 V 1930 R. Bakke Ragnvald Bakke overlege Alstahaug
W–225 V 1932 R. Bakke Ragnvald Bakke overlege Alstahaug
W–239 S 1930 B. Storjord lensmann
W–242 V 1930 J. Mosheim Johan Mosheim landpostbud Brønnøy
W–270 V 1930 C. Haugen Caspar Haugen lensmann Alstahaug
W–270 V 1931 C. Haugen Caspar Haugen lensmann Alstahaug
W–270 V 1932 C. Haugen Caspar Haugen lensmann Alstahaug
W–292 V 1930 Martin Aakerøy Martin Aakerøy lensmann Brønnøy
W–293 V 1932 Th. Støp Theodor Nikolai Støp distriktslege Vega Tidligere reg.nr. H–8153.
W–721 V 1932 J. Bonaa Jentoft Bonaa drosjebileier Brønnøy
W–722 V 1932 Joh. Jacobsen Johan Jacobsen lensmann Vega
W–723 S 1932 Torvald Nilsskog Torvald Nilsskog lærer Hattfjelldal
W–742 V 1930 Torstein Owe Torstein Owe lege Mosjøen Se også W–847.
W–773 V 1930 G. Petersen Gunnar Petersen ingeniør Mosjøen
W–773 V 1932 G. Petersen Gunnar Petersen ingeniør Mosjøen
W–780 V 1932 Joh. Anderssen Johan Anderssen ingeniør Mosjøen
W–787 V 1930 J.T. Lind Johan Theodor Lind distriktslege Rana
W–787 V 1931 J.T. Lind Johan Theodor Lind distriktslege Rana
W–787 V 1932 J.T. Lind Johan Theodor Lind distriktslege Rana
W–795 S 1930 Wilhelmine Granhei Wilhelmine Granhei Rana Trehjuls.
W–805 V 1930 A.C. Myhrer Arnt Carolus Myhrer distriktsdyrlege Hemnes
W–805 V 1931 A.C. Myhrer Arnt Carolus Myhrer distriktsdyrlege Hemnes
W–805 V 1932 A.C. Myhrer Arnt Carolus Myhrer distriktsdyrlege Hemnes
W–811 V 1930 H. Slettbakk landpostbud Hattfjelldal
W–815 V 1931 Hroar Furuheim Hroar Furuheim ingeniør Mosjøen
W–815 V 1932 Hroar Furuheim Hroar Furuheim ingeniør Mosjøen
W–823 V 1931 Fin Hvoslef Fin Hvoslef ingeniør Mosjøen
W–823 V 1932 Fin Hvoslef Fin Hvoslef ingeniør Mosjøen
W–835 S 1931 Leif Grønmo Leif Grønmo veioppsynsmann Brønnøy
W–835 S 1932 Leif Grønmo Leif Grønmo veioppsynsmann Brønnøy
W–836 V 1931 Ole Hartvigsen Ole Hartvigsen (Kulstad) landpostbud Vefsn
W–847 V 1931 Torstein Owe Torstein Owe lege Mosjøen Se også W–742.
W–847 V 1932 Torstein Owe Torstein Owe lege Mosjøen Se også W–742.
W–850 S 1931 Chr. Morisbak Christian Morisbak lensmann Alstahaug
W–850 S 1932 Chr. Morisbak Christian Morisbak lensmann Alstahaug
W–877 V 1932 H. Siewers Svendsen Hanna Karoline Siewers Svendsen, f. Solberg distriktslege
W–899 V 1932 Karl Lunde Karl Lunde distriktslege Hemnes

Referanser

  1. 1,0 1,1 Skattehistorie (25. utgave) fra Toll- og avgiftsdirektoratet, p. 127.
  2. 2,0 2,1 Skattehistorie (25. utgave) fra Toll- og avgiftsdirektoratet, p. 129.
  3. Martinsen av Nordenstjerne (2014), pp. 10–113.

Litteratur