Politidistrikt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Politidistriktene etter reformen i 2016.

Et politidistrikt er et administrativt område i politiet. Det var pr. 2013 27 politidistrikt, som ledes av hver sin politimester. I hvert politidistrikt kan det være flere politistasjoner og/eller lensmannskontor. I 2015 ble det vedtatt en reform som førte til sammenslåing av en rekke distrikter, slik at det ble værende igjen elleve distrikter.

Det ble i inndelinga i politidistrikt tatt en rekke praktiske hensyn. Dette medfører at selv om distriktene kan ha navn som er kjent som distrikt, fylker eller andre administrative enheter, kan de avvike fra grensene som ellers er definert for disse. Et eksempel på dette var Follo politidistrikt (nedlagt 2016), som i tillegg til distriktet Follo i Akershus også dekker flere kommuner i Østfold. Dermed dekker Østfold politidistrikt på sin side et område som ikke omfatter hele Østfold fylke. Årsaken til dette er at man for å komme raskt til deler av indre Østfold er nødt til å kjøre forbi Ski, der Follo politikammer holder til. Responstida til disse områdene ville dermed være høyere dersom Østfold politidistrikt hadde ansvaret.

Politidistriktene fra 1. januar 2016

Distrikt Sted (hovedkontor) Ansvarsområde Tidligere distrikter
Agder politidistrikt Kristiansand Aust-Agder, Vest-Agder Agder
Finnmark politidistrikt Kirkenes Finnmark Vestfinnmark, Østfinnmark
Innlandet politidistrikt Hamar Hedmark, Oppland Hedmark, Gudbrandsdal, Vestoppland
Møre og Romsdal politidistrikt Ålesund Møre og Romsdal Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal
Nordland politidistrikt Bodø Nordland Helgeland, Salten, Midtre Hålogaland
Oslo politidistrikt Oslo Oslo, Asker og Bærum Oslo, Asker og Bærum.
Sør-Vest politidistrikt Stavanger Rogaland, Sunnhordland Rogaland, Haugaland og Sunnhordland
Sør-Øst politidistrikt Tønsberg Buskerud, Vestfold, Telemark Nordre Buskerud, Søndre Buskerud, Vestfold, Telemark
Troms politidistrikt Tromsø Troms Troms politidistrikt
Trøndelag politidistrikt Trondheim Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag
Vest politidistrikt Bergen Hordaland unntatt Sunnhordland, Sogn og Fjordane Hordaland, Sogn og Fjordane
Øst politidistrikt Ski Østfold, Follo, Romerike Østfold, Follo, Romerike

Politidistriktene 2002–2016

Distrikt Sted (hovedkontor) Ansvarsområde
Oslo politidistrikt Oslo (Grønlandsleiret) Oslo
Østfold politidistrikt Sarpsborg Østfold unntatt deler av Indre Østfold
Follo politidistrikt Ski Follo og deler av indre Østfold
Romerike politidistrikt Lillestrøm Romerike
Hedmark politidistrikt Hamar Hedmark
Gudbrandsdal politidistrikt Lillehammer Oppland unntatt Gjøvik, Hadeland og Valdres
Vestoppland politidistrikt Gjøvik Gjøvik, Hadeland og Valdres
Nordre Buskerud politidistrikt Hønefoss Nordlig del av Buskerud samt Jevnaker i Oppland
Søndre Buskerud politidistrikt Drammen Sørlig del av Buskerud
Asker og Bærum politidistrikt Sandvika Asker og Bærum kommuner
Vestfold politidistrikt Tønsberg Vestfold
Telemark politidistrikt Skien Telemark
Agder politidistrikt Kristiansand Aust-Agder og Vest-Agder unntatt Sirdal kommune
Rogaland politidistrikt Stavanger Rogaland samt Sirdal i Vest-Agder
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt Haugesund Haugaland og Sunnhordland
Hordaland politidistrikt Bergen Hordaland unntatt Sunnhordland og med tillegg av Gulen og Solund i Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane politidistrikt Florø Sogn og Fjordane unntatt Gulen og Solund
Sunnmøre politidistrikt Ålesund Sunnmøre
Nordmøre og Romsdal politidistrikt Kristiansund Nordmøre og Romsdal
Sør-Trøndelag politidistrikt Trondheim Sør-Trøndelag unntatt Osen og Roan
Nord-Trøndelag politidistrikt Steinkjer Nord-Trøndelag samt Osen og Roan i Sør-Trøndelag og Bindal i Nordland
Helgeland politidistrikt Mosjøen Helgeland
Salten politidistrikt Bodø Salten
Midtre Hålogaland politidistrikt Harstad Nordlig del av Nordland og sørlig del av Troms
Troms politidistrikt Tromsø Midtre og nordlig del av Troms
Vestfinnmark politidistrikt Hammerfest Vest-Finnmark
Østfinnmark politidistrikt Kirkenes Øst-Finnmark

Politidistrikt før 2002

Dette er en svært mangefull liste, da den kun baserer seg på opplysninger i artikler på Lokalhistoriewiki, og ikke et systematisk arbeid med politidistriktenes historie.

Politidistrikt Etablert Etablert fra Opphørte Nåværende distrikt
Rana politidistrikt 1984 Helgeland politidistrikt delt 2002 Helgeland politidistrikt

Litteratur