Ski (by i Nordre Follo)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Ski (tettsted)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Ski sentrum 1964. Gården til høyre for midten er Hebekk med Nøstvedtmarka bak.

Ski er et tettsted og administrasjonssenter i Nordre Follo kommune. Det hadde samme status i Ski kommune før kommunesammenslåinga med Oppegård i 2020.

I 2004 vedtok kommunestyret bystatus for tettstedet, som også strekker seg inn i Ås kommune. Det var i 2012 totalt 13 981 innbyggere i tettstedet, hvorav 11 941 i daværende Ski kommune og 1950 i Ås. I 1931 ble Ski sokn med tettstedet utskilt fra Kråkstad kommune, og i 1964 ble Kråkstad innlemma i Ski.

Ski oppsto som en stasjonsby etter at Ski stasjon åpna i 1879 og gjorde stedet til et knutepunkt for Follo og Østfold. Østfoldbanens østre og vestre linje skiller lag i Ski. Fra 2022 er Ski også endestasjon for Follobanen, som har halvert reisetiden til Oslo sentrum fra 22 minutter til 11 minutter. Stasjonen ble fullstendig ombygget og utvidet fra fire til seks spor. I Jernbaneveien, rett øst for stasjonen ligger en ny bussterminal med åtte holdeplasser som åpnet i 2022, samtidig med den nye stasjonen, og stedet er slik et regionalt trafikkknutepunkt.

I 1914 var bebyggelsen blitt såpass omfattende at herredsstyret bestemte at bygningsloven skulle gjelde for området rundt stasjonen. Dette dannet grunnlaget for en reguleringsplan som ble vedtatt i 1916. Det var ni gårder som avga grunn til tettstedet som den gang ble kalt Skibyen: Hebekk, Rullestad, Kapell Sander, Sander østre, Sander Vestre, Skoro, Monsrud, Finstad nordre og Eljesrud (Ellingsrud).

I 1956 åpnet Ski stadion rett øst for sentrum, og dette området er senere utviklet til Ski idrettspark med anlegg for fotball, håndball, ishockey, friidrett, innebandy, tennis og turn.

I Ski sentrum var handelen lenge knytta til ei gågate, men da Ski storsenter åpna i 1995, begynte en omfattende forvandling av sentrumsområdet. Storsenteret har siden, i 2003, blitt utvida, og strekker seg nå ut på begge sider av hovedveien gjennom sentrum. Ved utvidelsen ble det åpna kino i senteret, og Thon Hotell Ski etablerte seg der. Ski bibliotek flytta også inn i storsenteret.

Ski har de siste tiåra vært prega av store boligprosjekter. Etter årtusenskiftet har mesteparten av utbygginga pågått på et område avgrensa av Vestveien, hagebybebyggelsen sør for Nordbyveien og Søndre Tverrvei.

Nye Nordbyveien bru åpnet i 2017 og denne forbinder bil-, gang- og sykkeltrafikk mellom øst og vest på nordsiden av Ski stasjon. Den tidligere brua ble revet i mars 2016 og den nye broen åpnet i august året etter. Nye Nordbyveien bru er en buebru av betong og stål som er rundt 45 meter lang og 18,5 meter bred og har to kjørefelt, sykkelfelt og fortau på begge sider.

Galleri

Kilder

Koordinater: 59.716667° N 10.81667° Ø