Hebekk (Nordre Follo gnr. 129/1)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hebekk
Hebekk gård Ski.png
Hebekk gård sett mot sørøst og Ski sentrum med Oppegårdveien til høyre. På jordene rett sør ble bebyggelsen i Humleveien/Hageveien/Sørjordet/Engveien/St Hansveien fra andre halvdel av 1960-åra, på jordene mot sørøst åpnet Hebekk skole i 1963.
Foto: Rolf Ingensrud]]/Museene i Akershus (1954).
Alt. navn: Hebbekk, Hebæk
1400: Hebbek, 1557: Hebech, 1578: Hebeck, 1723: Heebech, 1747: Hebekk.
Rydda: Vikingetiden
Sted: Ski
Kommune: Nordre Follo kommune
Gnr.: 129
Bnr: 1
Folketellinger: 1865, 1891, 1900, 1920
Type: Matrikkelgård
Adresse: Oppegårdveien 37
Postnummer: 1423 Ski

Hebekk, gnr. 129/1 er en matrikkelgård i tidligere Ski kommune, i dag Nordre Follo kommune. Den har gitt navn til området Hebekk, med blant annet Hebekk skole som er bygget på jordene rett sørøst for gårdstunet. Boligområdet Øvre Hebekk ble utparsellert fra 1937.

Historie

Gården ble ryddet i vikingetiden, og ble kirkegods i løpet av middelalderen, da den største delen var eid av Hallvardskirken og en mindre del av Mariakirken.

Etter reformasjonen i 1537 ble gården konfiskert av kronen under Kristian III. Gården forble krongods fram til kongen måtte selge ut mye av krongodset i Norge rundt 1660 for å finansiere sine lite vellykkede kriger.

Gården hadde i 1723 en avling på 12 tønner havre og 24 lass høy, og en dyrebesetning på tre hester, 14 storfe og 11 sauer.

Gården var i tiden 1747–1851 delt i to like store gårder: Søndre og Nordre.

Ved folketellingen i 1865 hadde gården en besetning på en hest, sju kuer og fire sauer, og det ble dyrket hvete, rug, bygg havre og poteter.

Gården har spilt en viss rolle i militærhistorien:

Husmannsplasser

Gården/gårdene hadde følgende husmannsplasser: Steensrud, Bollerud (Bølerud), Hebekkplass, Sørli.

Hebekkmåsan

Fra Hebekkmåsan.
Foto: Leif-Harald Ruud (2018).

Utdypende artikkel: Hebekkmåsan

Hebekkmåsan er et myrområde som er dannet av et gjengrodd tjern. I 1903 ble Nordby Torvstrøsamlag stiftet med formål å tilvirke torvstrø herfra. Samlaget fikk en forpaktningskontrakt dette året for Hebæk Mose, 55 dekar av Hebekk gård. Samlaget er ikke formelt oppløst, men virksomheten drives ikke lenger.

Det ble drevet en omfattende torvskjæring fram til rundt 1960-tallet. Den tørkede torva ble for det meste brukt som strø i stall og fjøs på gårdene i distriktet, og deretter som jordforbedring.

Kilder


Koordinater: 59.7263° N 10.8305° Ø