Hebekkmåsan

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fra Hebekkmåsan.
Foto: Leif-Harald Ruud (2018).

Hebekkmåsan er et stort område med myr på rundt 1,74 km² i den sørlige delen av Nøstvedtmarka, rundt 60 meter nord for tettbebyggelsen på Øvre Hebekk i Ski i Nordre Follo kommune. Rundt 100 meter nordøst for myrområdet ligger den tidligere maritime radiostasjonen Ski Mottaker- og Målestasjon, lokalt bare kalt «Radiostasjonen» som var operativ fra 1939 til 1994/1995.

Myrområdet er dannet av et gjengrodd tjern og er rundt 600 meter langt i nord/sør-retning og 400 meter bredt i øst/vest-retning. Det særpregete området er i dag et populært friluftsområde.

Torvstrøproduksjon

I første halvdel av 11900-tallet var myrområdet preget av stikking og lagring av torvstrø. I 1903 ble Nordby Torvstrøsamlag stiftet med formål å tilvirke torvstrø herfra. Samlaget fikk en forpaktningskontrakt dette året for Hebæk Mose, 55 dekar av Hebekk gård. Det ble drevet en omfattende utstikking, skjæring og lagring av torv på Hebekkmåsan i rundt 50 år.

Den tørkede torva ble for det meste brukt som strø som absorberte urin og fuktighet i stall og fjøs på gårdene i distriktet, og deretter som jordforbedring da særlig dyreurin innholder mye nitrogen i form av ammoniakk, og nitrogen er en viktig gødselsfaktor.

Torva ble etter at det var skåret, lagret i såkalte torvstrøhytter, også kalt torvhesjer og hentet med slede om vinteren. I 1940-åra var det rundt 100 slike hytter, eier var torvstrølaget. Disse forfalt så snart de gikk ut av bruk utover på 1950-tallet, og er nå hovedsakelig borte.

Torvstrøprpduksjonen avtok utover på 1950-tallet og opphørte tidlig på 1960-tallet da også området i nærheten ytterligere ble utbygget.

Samlaget er ikke formelt oppløst, men virksomheten drives ikke lenger og myra begynner å bli gjengrodd av skog.

Friluftslv

Hebekkmåsan ligger rundt 170 moh., men det åpne og særpregede området gir en viss fjellfølelse og har siden bebyggelsen kom til Hebekk vært et populært tur- og friluftsområde for befolkningen. På fine vinterdager ble torvstrøhyttene mye brukt utfartsted og på folkemunne hadde området kallenavnet «Fattigmanns-Geilo».

Dreneringsgrøftene er fortsatt synlige og tydelige i terrenget, og ble kalt for «hoppebekkene» som leke- og hinderløype. Disse grøftene drenerer mot den såkalte Blåveisbekken som idag bare er synlig noen hundre meter før den går i rør i sørøst retning under Myrsletta mot nedre Hebekk, og gitt navn til veien Blåveisbekken.

Galleri

Kilder


Koordinater: 59.7299° N 10.8123° Ø