Ødegården mellem (Øvre Eiker, 181/8)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Ødegaarden mellom er en skogeiendom under Ødegaarden i Bingen i Øvre Eiker kommune.Skogen tilhørte opprinnelig Nordre Ødegården, men ble utskilt som egen eiendom i 1859 med skyld 1 ort og matrikkelløpenummer 605e, som seinere ble bruksnummer 8.

1860-1863: Christen Andersen Sveaas

Da eiendommen ble skilt ut i 1859, kalles den skogstykke Svartbekk.[1]Skogen tilhørte Nordre Ødegården, men Peder Andersen Ødegården hadde alt i flere år forpaktet bort skogen, først fra 1851 til Hans Torgersen Ødeskoug og deretter fra 1858 til Christen Andersen Sveaas. I 1860 solgte han skogstykket til Sveaas, men bare tre år seinere ble det tatt igjen på odel av sønnen, Anders Pedersen.[2]

1863-1873: Anders Pedersen og Peder Andersen Ødegården

Anders var eier i fem år, før han i 1868 solgte skogen til faren, som altså på nytt ble eier.[3]

Etter 1874: Samme eier som Svartbekk (bnr.7)

I 1873 ble skogen solgt på auksjon sammen med Nordre Ødegården (løpenummer 605a) og Svartbekk (løpenummer 605b2) til Lars Pedersen Stormoen.[4] Alt året etter solgte han imidlertid skogen til kjøpmann P. Larsen i Drammen. Herfra og videre fram til i dag (2017) følger eiendommen samme eierrekkefølge som bruksnummer 7 Svartbekk.

Skyldsetning

1859 – Sak 3. s 163. Skyldsetningsforretning thi 20. dec 1859. Pantebok/ gr.forr 434.[5]
1881 – Sak 4. s. 163. Skyldsetningsforretning thi. 25. okt 1881. Pantebok/ gr. Forr. 662. [6] 1886 Matrikkel: "605f - bnr. 8 Ødegaarden mellem Kjøbmand P. Larsen 0-1-0 rev 1-02 mark/øre"


Kildehenvisning


Referanser

  1. Skyldsetningsforretninger afh.19, thl 20.12.1859 - PB fol.434. Skjøtet datert 14.2.1860, thl.15.2.1860 - PB fol.456). Det er uklart når og hvorfor navnet «Ødegården mellem» ble tatt i bruk - skogen ser ikke ut til å ha ligget under denne gården på noe tidspunkt.
  2. Odelsskjøte datert 25.11.1863, thl.13.1.1868.
  3. Skjøtet datert 11.1.1868, thl.13.1.1868
  4. Auksjon 4.4.1873, thl. 21.4.1873
  5. Panteregister Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri III-5 side 421.
  6. Panteregister Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri III-5 side 421.


Eiker Leksikons logo.jpeg Ødegården mellem (Øvre Eiker, 181/8) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!