Ødeskogen (Øvre Eiker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ødeskogen
Sokn: Bakke
Fylke: Buskerud
Kommune: Øvre Eiker
Gnr.: 181
Postnummer: 3330 Skotselv

Ødegaarden er en navne- og matrikkelgård med gårdsnummer 181 på Øvre Eiker i Bakke sogn og Ristvet fjerding omtrent ti kilometer nordvest for tettstedet Skotselv.

Gården ligger i dalføret Bingen. Letmolielva danner grense mot nabokommunene Modum og Sigdal i nord og øst, og i nord og vest grenser gården mot Flesberg kommune. I sør danner Smedselva grense mot Sønju.

Gårdene omfatter rundt 500 dekar dyrket mark og drøyt 300 dekar utmark, fordelt på seks bruk.[1]I tillegg er det skilt ut en del rene skogeiendommer og flere mindre eiendommer, slik at Ødeskogen i dag består av 40 bruksnummer.


Navnet

Beliggenhet og topografi

Opprinnelse og forhistorie

Arkeologiske funn og kulturminner

Høymiddelalderen (1050-1350)

Seinmiddelalderen (1350-1500)

Tidlig nytid (1500-1650)

Fra matrikler og panteregister

Matrikkel 1647 Ødegård med landskyld 7½ lispund eller 1½ riksdaler
Gammel matrikkel MN 71 Schougen med skyld 7½ lispund tunge og 2 skinn
Matrikkel 1838 MN 185 Øde-Skougen med skyld 9 riksdaler 2 ort 27 skilling
Matrikkel 1887 Gnr.181: 13 bruk med samlet skyld 42 mark 91 øre
Areal og antall bruk 2009 Gnr.181: 49 bruksnummer


Nyere historie (etter ca.1650)

Historien 1650-1800

I 1647 var Biørn Skougen oppsitter. Han var leilending under Kronen.


Historien etter ca.1800

Omkring år 1800 var gården delt i tre bruk, med løpenummer 603, 604 og 605. Seinere ble disse brukene delt i en rekke eiendommer, og i den trykte matrikkelen fra 1838 er gården oppført som matrikkelnummer 185 med landskyld 9 riksdaler 2 ort og 7 skilling, fordelt på åtte eiendommer med løpenummer fra 603 til 605:[2]

  • LN 603: Ødegaarden, med skyld 3 riksdaler 2 ort 21 skilling - eier Anders Hansen
  • LN 604a: Ødegaarden, med skyld 2 riksdaler 2 skilling - eier Torger Pedersen
  • LN 604b: Ødegaarden, med skyld 4 ort 13 skilling - eier Torger Pedersen
  • LN 604c: Ødegaarden, med skyld 4 ort 11 skilling - eier Ole Helgesen
  • LN 604d: Ødegaarden, med skyld 1 ort 2 skilling - eier Johan Jensen
  • LN 605a: Ødegaarden, med skyld 1 riksdaler 11 skilling - eier Hans Torgersen
  • LN 605b: Ødegaarden, med skyld 2 ort 18 skilling - eier Reier Andersen
  • LN 605c: Ødegaarden, med skyld 1 ort 1 skilling - eier Peder Thronsen

Historien etter 1800 behandles under hvert enkelt bruk:


Referanser


Kilder


Eiker Leksikons logo.jpeg Ødeskogen (Øvre Eiker) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!