Kleggesnaret (Øvre Eiker, 181/1)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Kleggesnaret er et skogstykke under gården Ødegaard i Bingen. Det har i 2017 en størrelse på litt over 90 mål.

1822-1874: Anders Hansen Ødegaarden og Marte Olsdatter

Eiendommen ble skilt ut fra løpenummer 603 Ødegaarden i 1822 med en landskyld på 2 ort og 6 skilling. Da deler Anders Hansen Ødegaard løpenummer 603 slik at han selv beholder skogstykket Kleggesnaret som får løpenummer 603 a. Sønnen Hans Andersen Ødegaard overtar den andre delen som får 603b. Løpenummer 603a blir senere bnr. 1 og 603b blir bnr. 2. [1]

Ved skifte i 1853 etter Anders Hansen Ødegaard overdras Kleggesnaret til stervboenken Marte Olsdatter Ødegaarden for 500 spd. Døtrene Helle, Oline og Berte samt sønn Anders får 1. pr. pant i eiendommen. [2]

Folketelling 1865:

 • Marthe Olsdatter, husmoder, selveier, enke, 76 år.
 • Helle Andersdatter, hennes datter, ug, 37 år
 • Berthe Andersdatter, hennes datter, ug, 33 år
 • Anders Pedersen, dennes uægte sønn, 1 år.1874-1886: Johan Gregersen

Christopher Hansen Jaren kjøper Kleggesnaret i 1874 for 800 spd.[3]

Johan Gregersen får skjøte fra Christoper Hansen Jaren på høsten 1874 for 300 spd.[4]

1886-1929: Johannes Andersen Sønju

I 1886 får Johannes Andersen Sønju skjøte fra Johan Gregersen for kr. 2.000,-.[5]

1929-1934 : Hans E. Østerud

I 1929 går Johannes A. Sønju konkurs og Kleggesnaret m. fl. eiendommer skjøtes over for kr. 50000,- til H. E. Østerud.[6]

1934- : Erik H. Østerud

H. E. Østerud og hustru Mina Østerud skjøter i 1934 over Kleggesnaret m.fl. til Erik H. Østerud for kr. 23.250,-.[7]

Skyldsetting og utskilling

1822 - Kleggesnaret utskilles og får skyld 2 ort og 6 skilling.
1893 - Parcellen Svartbæk Damret skilles ut og får bnr. 16 med skyld 4 øre. Kleggesnaret får ny skyld 1 mark og 12 øre.[8]

Referanser

 1. Eiker, Modum og Sigdal Sorenskriveri, panteregister III-3, side 268b. Skjøte datert 20.12.1822. Tgl. 15.02.1836.
 2. Eiker, Modum og Sigdal Sorenskriveri, panteregister III-3, side 268b. Datert 19.04.1853. Tgl. 11.05.1853. Pantebok/gr. Boksforr. 543.
 3. Eiker, Modum og Sigdal Sorenskriveri, panteregister III-3, side 268b. Skjøte datert 10.01.1874. Tgl. 12.01.1874. Pantebok/gr. Boksforr. 551.
 4. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister III-3, side 268b. Skjøte datert 19.10.1874. Tgl. 21.10.1874. Pantebok/gr. Boksforr. 632.
 5. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister III-3 side 269a. Skjøte datert desember 1886. Tgl. 18.12.1886. Pantebok/gr. Boksforr.1047.
 6. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-12 side 150. Skjøte datert 20.06.1929. Tgl. 08.07.1929. Pantebok/gr.boksforretning 13 - 1064.
 7. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-12 side 150. Skjøte datert 11.07.1934. Tgl. 06.08.1934. Pantebok/grunnboksforretning 28-369.
 8. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister III-3 side 169a. Link til side 169a: Delingsforretning afh 29 juli thl 8 aug 1893. Datert. 29.07.1893. Se bnr. 16 pag. 179.


Eiker Leksikons logo.jpeg Kleggesnaret (Øvre Eiker, 181/1) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!