Ødegården (Øvre Eiker, 181/2)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Søndre Ødegaarden er en eiendom under Ødegaarden i Bingen og ble utskillt i 1795. Den har i 2017 en størrelse på snaut 85 mål. Hans Hansen Ødegaarden (1738-1810) har tidligere gitt sine sønner Hans og Torger hver sin part av Ødegaarden. I 1795 skjøter han over den siste delen til sønnen Anders Hansen (ca. 1771- 1852). Denne delen består av søndre del av Ødegaardens jorder og 1/3 del av skogen.[1]

Gården ligger nordvest for Smedselva i Bingen. 59°53′20″ N 9°44′42″ Ø

Eiere og brukere av gården

-1836: Anders Hansen og Helle Christoffersdatter

Anders Hansen Ødegaarden var gift med Helle Christoffersdatter. Ved skifte etter henne i 1824 blir en part av gården skyldsatt for 15/32 lpt og 1/8 skind som utlegges enkemannen for 250 rd. [2]

1836-1843: Hans Andersen og Mari Johnsdatter

I 1836 (Datert 1822) skjøter Anders Hansen eiendommen til sin sønn Hans Andersen Ødegaarden (1796-1843) for 1000 spd. Den har da en skyld på 3 9/32 lpt og 7/8 skind.[3]

I 1853 tinglyses det en skrivelse fra Finansdepartementet hvor det opplyses at Anders Hansen ved salget i 1822 har beholdt skogstykke Kleggesnaret. Hans Andersen sin eiendom får 603b og ny skyld blir 3 9/32 lpt og 7/8 skind tilsvarende 3 skylddaler og 15 skilling. Kleggesnaret får lnr. 603a og blir skyldsatt til 2 ort og 6 skilling. Skjøte datert 20. desember 1822 og tinglyst 15. februar 1836.[4]

1843-1856: Hans Andersens arvinger

Hans Andersen Ødegaarden døde i 1843. Søndre Ødegaarden ble da taksert til 1200 spd og Mellom Ødegaarden for 950 spd. Han eide da begge gårdene samt en part i Grefstad på Modum som ble solgt til Hans Olsen Jahren for 150 spd. Boet hadde også creaturer, 2 hester, 8 støkker fee og 12 faar som ble verdsatt til 120 spd samt det øvrige innbo og løsøre for 80 spd. Til sammen 2500 spd. Etter at boets gjeld på 1190 spd ble trukket fra ble boets beholdning 1310 spd. Boet ble taxert av A. O. Sønju og Hans T. Ødeskov.[5]

Ved skifte i 1853 etter Hans Andersen Ødegaarden (1796-1843) overdras eiendommen hans sønn Anders Hansen (1834-1855) for 1800 spesiedaler.[6]

Anders Hansen Ødegaarden skjøter over en del av eiendommen i 1854 til sin bror Nils Hansen for 500 spd. Den får løpenummer 603c og en skyld på 3 ort og 18 skilling. Anders sin del får ny skyld 2 daler 1 ort og 21 skilling. Bruk 603b og c blir sammenføyet igjen i 1891.[7]

1856-1868: Nils Hansen og Siri Nilsdatter

Ved skifte etter Anders Hansen i 1856 overdras eiendommen til broren Nils Hansen Ødegaarden (1836-1864) for 1350,- spd.[8]

I folketellingen 1865 er Siri Nilsdatter enke.

Ved skifte etter Nils Hansen i 1868 er løpenummer 603b og c utlagt stervboenken Sigrid Nilsdatter Ødegaarden for 1900 spd.[9]

1868-1876: Anders C. Sønju og Siri Nilsdatter

Sigrid Nilsdatter Ødegaarden giftet seg i 1868 med Anders Christophersen Sønju.

1875 – Folketellingen. Anders Christophersen er eier

1876-1901: Hans Nilsen og hans koner

I 1876 skjøter Anders Christoffersen Sønju både løpenummer 603b og c over til Hans Nilsen Ødegaarden. Hans er sønn til Sigrid Nilsdatter Ødegaarden.[10]

1886 - Matrikkel. Hans Nilsen er eier.

Hans Nilsen var gift 1. gang med Marianne Andersdatter. De fikk barna Anne Marie og Borghild Sofie. Det tredje barnet ble hjemmedøpt Agnes Nilsine og døde 25. mars 1886. Marianne ble 29 ½ år gammel og døde i barselfeber 30. mars 1886.[11] [12]

Bruk 603b og c sammenføyes til ett bruk i 1891 og blir da bruksnummer 2. Samlet skyld 5 mark 42 øre. [13]

1891 – Folketellingen. Hans Nilsen er eier

1900 – Folketellingen. Hans Ødegaard f. 1859, er eier

1901-1905: Wilhelm Tandberg

I 1901 skjøter Hans N. Ødegaard eiendommen over til Wilhelm Tandberg for kr. 2.350,- men allerede i 1905 selger Tandberg videre til Hans H. Aaby.[14]

1905-1915: Hans H. Aaby

1915-1937: Hans A. Nævra

Hans H. Aaby selger eiendommen til Hans A. Nævra i 1915.[15]

1937-1949: Kittil Skudsvik

Hans A. Nævra skjøter eiendommen til Kittil Skudsvik i 1937.[16]

1949- : Harald H. Aaby

I 1949 skjøter Kittil Skudsvik denne eiendommen og bnr. 18 til Harald H. Aaby for kr. 52.000,-.[17]

Utskillinger

1857: Eiendommen Kvenna skille ut. Kjøper er Gullik Kittelsen. Kvenna skilles ut fra 603c og får løpenummer 603d med skyld 12 skilling. Nils Hansen får ny skyld på 603c på 3 ort og 6 skilling.[18]

1891: En part Nordmarken skilles ut til Helge Helgesen Aabye og får bruksnummer 15 med skyld 1 mark 25 øre.[19]

1918: Parcellen Tomtene skilles ut og får bnr. 17 og skyld 5 øre.[20]

1937: Parcellen Ødegaard skilles ut og får bnr. 20 og skyld 1 mark 22 øre.[21]


Referanser

 1. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister III-1 side 69. Dat. 9.06.1795 og tgl. 17.02.1796.
 2. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister III-1 side 69. Datert 01.11.1829 og tinglyst 15.02.1825.
 3. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister III-1 side 69. Datert 20.12.1822. Tgl. 15.02.1836.
 4. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister III-3 side 96b. Datert 18.12.1852. Tinglyst 14.01.1853.Pantebok/ gr.boksforr. 480.
 5. Skriv i dødsfallsmelding Eiker 1843.
 6. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister III-3, side 322.
 7. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister III-3_side 322. Dat 15. aug 1854.
 8. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister III-3_side 322. Datert 20. dec. 1855. Tinglyst 15. januar 1856. Fol. 183.
 9. Eiker, Modum og Sigdl sorenskriveri, panteregister III-3 side 322. Dat. 18. og tgl. 28. juni 1868. Pag 534.
 10. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister III-3 side 322. Datert 25. og tinglyst 25. oktober 1876.
 11. Dødsfaldsmelding Eiker.
 12. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister III-3 side 359.
 13. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister III-3 side 359. Tinglyst 20. oktober 1891.
 14. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister III-7 side 200. Tinglyst 1. november 1905. Pantebok/gr.boksforr. 1-585.
 15. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-12 side 151. Datert 15.05.1915. Tgl. 31.05.1915. Pantebok/gr.forr. 6-492.
 16. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-12 side 152. Datert 15.02.1937. Tgl. 11.03.1937. Pantebok/gr.forr. 35-9.
 17. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-12 side 152. Datert 02.11.1949. Tinglyst 05.11.1949. Pantebok/gr.forr. A11-264.
 18. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister III-3_side 322. Tgl. 21.10.1857.
 19. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Afh. 4. juli og tinglyst 20. oktober 1891. Fol. 112.
 20. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-12 side 151. Datert 04.02.1918. Tgl. 25.02.1918. Pantebok/gr.forr. 7-1078.
 21. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-12 side 152. Datert 05.01.1937. Tgl. 21.01.1937. Pantebok/gr.forr. 34-482.


Eiker Leksikons logo.jpeg Ødegården (Øvre Eiker, 181/2) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!