Ødegården (Øvre Eiker, 181/4)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Mellom Ødegaarden er en eiendom under Ødegaarden i Bingen og ble utskillt i 1788. Den har i 2017 en størrelse på 370 mål. Eiendommen består av skog og dyrket mark. Den grenser i øst mot Bingselva og i vest mot Steffensetra. Gårdens våningshus og låve ligger på eiendommen.

Eiere og brukere av gården

1788-1827: Hans Hansen og Marthe Hansdatter

Hans Hansen skjøter eiendommen i 1788 til sin eldste sønn Hans Hansen (ca 1768-1826). Den har da en skyld på 3 ¾ lpt og 1 skind.[1] I skifte etter Hans Hansen i 1827 blir gården delt mellom sønnene Hans (f. 1795) og Torger (f. 1803) Hanssønner, hver del for 350 spd. Skylden er fortsatt 3 1/18 lpt som tilsvarer 4 daler og 4 skilling, altså hele Mellom Ødegaarden. Dog er nevnt solgt et stykke til Peder Sollie, skyldsatt 26. november 1827. [2]

1833-1838: Gården deles i 4 deler

I 1833 går Hans Hansen sin del på tvangsauksjon og året etter skjer det samme med broren Torger sin del. Gården bli i perioden fram til 1838 delt i 4 og ved matrikkel i 1838 er disse eiere:

 • 604a Torger Pedersen 2-0-2
 • 604b Torgeir Pedersen 0-4-13
 • 604c Ole Helgesen 0-4-11
 • 604d Johan Jensen 0-1-2

Dette blir til sammen 4-0-4 altså hele Mellom Ødegaarden. Allerede i 1841 blir det nye problemer for eierne. Da får procurator Middelfart auksjonsskjøte på eiendommene for 629 spd og skylden er 4 daler og 4 skilling. [3]

1843: Gården samles igjen

Hans Andersen Ødegaard (1796-1843) som også eier Søndre Ødegaarden får skjøte fra procurator Middelfart i 1843. Kjøpesummen er 950 spd og skylden fortsatt 4 daler og 4 skilling. Dette er samlet skyld for 604abcd. Her samles Mellom Ødegaarden igjen. [4]

1844-1885: Hans Torgersen Fagerbakke og Anne Johnsdatter

Hans Andersen Ødegaard (1796-1843) dør den 23. juli 1843[5], like etter overtagelsen. I 1844 selger enken Mari Johnsdatter eiendommen til Hans Torgersen Fagerbakke. Salgssummen er 1000 spd og skylden 4 skylddaler og 4 skilling. [6]

Folketelling 1865:

 • Hans Torgersen, husfader og selveier, 58 år, født i Sigdal
 • Anne Johnsdatter, konen, 54 år, f. Sigdal
 • Helge Johnsen, tjenestegutt, ugift, 39 år, f. Modum
 • Anne Johnsdatter, tjenestegutt, ugift, 23 år, f. Modum
 • Kirsti Kristensdatter, fosterbarn, ugift, 14 år, f. Sigdal
 • Johan Smedsrud, logerende skolelærer, ugift, 21 år, f. Gran

Folketelling 1875:

 • Hans Torgersen Fagerbakke (f. 1807 Sigdal, Holmen) (gbr./selveier)
 • Anne Johnsd. Fagerbakke (f. 1811 Sigdal, Holmen)
 • Kirsti Steingrimsd. (f. 1856 Eker, Bakke) (tyende/tj.pige) (ugift)
 • Kirsti Christensd. (f. 1851 Sigdal, Holmen) (tyende/tj.pige) (ugift) (konf. 1866)
 • Helge Johnsen (f. 1826 Modum, Nykirke) (ugift) (tj.dreng)
 • Hans Nilsen (f. 1858 Eker, Bakke) (ugift) (tyende/dagarbeider, kjørsel)


1885-1915: Helge Helgesen Aaby og Kirsti Kristensdatter

Hans Torgersen Fagerbakke sitter på eiendommen til 1885 da den selges til Helge Helgesen Aaby for kr. 12.000,-.[7]

Folketelling 1891:

 • Helge Helgesen Aaby (f. 1856 Sigdal) (gbr./selveier)
 • Kirsti Kristensd. (f. 1851 Sigdal) (hustru)
 • Hans Helgesen (f. 1883) (sønn)
 • Helge Helgesen (f. 1884 Sigdal) (sønn)
 • Helga Helgesd. (f. 1887) (datter)
 • Hans Torgersen (f. 1807 Sigdal) (føderaadsmand/livøremand)
 • Anne Johnsd. (f. 1811 Sigdal) (føderaadskone)
 • Helge Johnsen (f. 1826 Modum) (ugift) (tj./jordbrugsarbejde)
 • Gunhild Marie Knutsd. (f. 1871 Sigdal) (ugift) (tj./husgjerning)
 • Jørgine Jensdatter, ugift, f. 1872 Sigdal, tj/kreaturstell.

Folketelling 1900:

 • Helge Aaby (f. 1856 i Sigdal) (eier)
 • Kirsti Aaby, hustru, (f. 1851 i Sigdal).
 • Helge, sønn, (f. 1884 i Sigdal)
 • Helga, datter, (f. 1887)
 • Kari Aaby (f. 1859 i Sigdal) (tjenestejente)

Folketelling 1910:

 • Helge H. Aaby, f. 24.11.1884 i Sigdal, ugift, gaardsbestyrer
 • Helga H. Aaby, f. 10.09.1887 i Øvre Eiker, ugift, gaardsbestyrerinde
 • Martha A. Nævra, f. 28.02.1890 i Sigdal, ugift, tjener
 • Vilhelm Stensgaard, f. 16.09.1874 i Gol, gift, tjener
 • Kirsti Aaby, f. 27.12.1851 i Sigdal, gift, husmor, forsørger grbr og skoeier, mt


1915-1961: Hans H. Aaby og Kristi Østerøen

I 1915 gir Helge Helgesen Aaby skjøte til Hans H. Aaby på denne eiendom med flere for kr. 100.000,-. [8]

I matrikkel 1950 er fortsatt Hans H. Aaby eier og skylden er 5 mark.

Delingsforretninger

1918 – Delingsforretning hvor parcellen Trehjøringen av skyld 7 øre skilles ut. [9]

1933 – Delingsforretning hvor parcellen Nordmarken av skyld mark 1,27 skilles ut. [10]

Referanser

 1. [1]Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister III-1, side 69. Datert 30.06.1788 og tinglyst i 1789.
 2. [2] Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister III-1, side 69. Datert 03.11.1827. Tinglyst 14.12.1827. Pantebok/gr.boksforr. 427.
 3. [3] Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister III-1 side 69b. Datert 27.0 (det står 0).1841. Tinglyst 27.10.1841. Pantebok gr. boksforr. 307.
 4. [4] Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister III-1 side 69b. Datert 24.05.1843. Tinglyst 25.10.1843. Pantebok / grunnboksforr. 747.
 5. [5] Ministralbok for Eiker nr. 13A, 1832-45, side 465.
 6. [6] Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister III-1 side 69b. Datert 24.10.1844 og tinglyst 24.10.1844.
 7. [7] Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-12, side 155. Pantebok gr./forr. 722.
 8. [8] Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-12. side 155. Datert 15.05.1915. Tinglyst 31.05.1915. Pantebok/ gr. boksforr. 6-493.
 9. [9] Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-12 side 155. Dato 04.02.1918. Tinglyst 25.02.1918. Pantebok 7-1078. Se bnr. 18 pag. 183.
 10. [10] Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-12 side 156. Datert 24.10.1933. Tinglyst 08.01.1934. Pantebok/ gr.boksforr. 27-386. Se bnr. 19 pag. 467.


Eiker Leksikons logo.jpeg Ødegården (Øvre Eiker, 181/4) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!