Øksnes kystlag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Naustene til kystlaget.

Øksnes kystlag ble stiftet i 1991, og holder til i Øksnes kommune i Vesterålen. Laget er et lokallag av Forbundet KYSTEN, og arbeider etter de retningslinjer som er trukket opp i Forbundets formålsparagraf. Lagets medlemstall har stabilisert seg rundt 80. Mannfolkene er i klart flertall på medlemslista, men ved å satse på nye aktiviteter håper laget på å få opp kvinneandelen. Et overordnet mål for all lagets virksomhet er vern gjennom bruk og aktivitet.

M/K Lykken

M/K Lykken.

Denne båten er kystlagets stolthet. Kystlaget fikk hand om båten i 1993, og hadde den sjøklar sommeren 1995.

Båten ble bygget i Namdalen i 1939 og første eier var Normann Nilsen, Øksnes. Den ble finansiert gjennom den støtteordninga som regjeringa Nygårdsvoll iverksatte for å bygge opp fiskeflåten i slutten av 30-åra. Båten er bygget etter strenge kvalitetskrav og er en av de siste Nygårdsvollbåtene som finnes i opprinnelig utførelse.

Den er en lukket båt - det vil si at sjøen kan vaske over båten uten at den tar inn vann. Den har et styrhus bak, et lasterom på midten og en lugar framme. I lugaren er det køyer til 4-5 personer, skap, et lite bord, benker og en ovn for å koke mat og skaffe varme. I denne lille lugaren kunne hele mannskapet oppholde seg i mange dager - ja til og med i mange uker når de var borte på fiske. ”Lykken” har en motor på 20-30 hestekrefter. Denne brukes til framdrift og ble også brukt til å drive et spill som trakk opp tau og fiskeredskaper. Da motoren ble vanlig i fiskebåtene fra først på 1900-tallet slapp fiskerne å ro og seile, og de slapp å trekke alle fiskeredskapene med handmakt. Dette var et stort framskritt og starten på den moderne fiskebåten. Senere kom det stadig nye oppfinnelser med tekniske hjelpemidler som har skapt større trygghet og gjort båtene bedre på alle måter.

”Lykken” ble brukt i mange slags fiske. Den driftet med garn, line, not og juksa. Den fisket i de nære havområdene, men var også borte på fiske i lange perioder - både på Lofoten og på Finnmarka. ”Lykken” hadde et mannskap på 4-6 personer og skaffet dermed inntekt til flere personer. Fisken ble solgt der fisket foregikk. For ”Lykken” var nok Skipnes heimehavna. Her hadde båten ei bu på land der mannskapet bodde når det var heimefiske. Denne bua brukes i dag til overnatting for turister og heter fortsatt ”Normann-bua”, oppkalt etter den første eieren av ”Lykken” som var Normann Nilsen. Normann var fra Skjerfjorden og kjøpte ”Lykken” i 1939 sammen med sin far og sine brødre.

I 1952 ble ”Lykken solgt til Vestre Jakobselv i Finnmark til en mann som hette Sverre Hansen. Han drevhelårsfiske på Varangerfjorden helt til i 1979. Båten ble da solgt videre og ble brukt i fiske fram til midten av 80-tallet. Den gikk etter hvert ut av fiske og ble satt på land på Bugøynes i Varangerfjorden. Her ble den stående og den ble ribbet for alt av utstyr. I 1993 fikk Øksnes kystlag båten og tok den tilbake til Øksnes. Den ble reparert og tatt i bruk som et flytende kulturminne. Det er meninga at båten skal vise de som vokser opp i dag hvordan en fiskebåt så ut for 50-60 år siden. Båten er i brukbar stand og deltar i forskjellige arrangement som for eksempel ”Fiskernes dag” hver sommer. Den er også med i stevner og festivaler og brukes til kortere turer i sommerhalvåret. På et stevne i Kabelvåg kom kronprins Håkon om bord og på et veteranbåtstevne i Gratangen fikk ”Lykken” en hederspris.

Under 2. verdenskrig ble båter brukt til transport av mennesker som av forskjellige grunner måtte flykte bort fra tyskerne. Normann Nilsen fikk tidlig spørsmål om han kunne skysse flyktninger med ”Lykken”. Normann ble med på dette og fikk mange oppdrag med transport til forskjellige steder. Like før jul i 1944 var det samlet mange flyktninger i Hovden i Bø. Disse skulle ut av Norge og en militærbåt, KNM ”Narvik”, skulle komme over fra Shetland for å hente dem. Denne båten kunne ikke komme helt til land og ”Lykken” skulle derfor møte militærbåten utenfor Hovden. I løpet av formiddagen den 18.desember 1944 kom til sammen 20 personer om bord i Lykken. De ble stuet sammen under dekk og da det ble mørkt om ettermiddagen satte ”Lykken” kurs mot ei lita øy utenfor Hovden som heter Frugga. Her lå de lenge og ventet helt til militærbåten dukket opp. Alle ble tatt om bord, også Normann Nilsen. Han fikk beskjed om at ”Lykken” måtte senkes for å slette alle spor etter flyktningene. Normann måtte se på at ”Lykken” ble påkjørt av militærbåten og begynte å synke. ”Lykken” fyltes med vann, men ville ikke synke. Den rak nordover og ble berget i land av noen fiskere nord for Tromsø. Etter jul ble den slept tilbake til Øksnes og reparert slik at den var klar til fiske da Normann kom heim til Norge da krigen var over sommeren 1945. Han fortsatte å bruke ”Lykken” som fiskebåt helt til den ble solgt til Finnmark i 1952.

Øksnes kystlag eier ”Lykken” og behandler den fint, slik at den kan være i bruk i mange år framover. Den har fast plass i småbåthavna på Myre. Dersom noen har lyst til å få omvisning ombord er det bare å ta kontakt med noen i kystlaget.


Naustene

Kystlaget har tre store naust på Sommarøya. De huser mesteparten av båtene laget eier, og er et fint utgangspunkt for turer og sjøaktiviteter. Her har også Kystlaget bygd molo og flytebrygge og brukes flittig av både medlemmer og andre interesserte i nærområdet. I naustene har laget utstyr og båter til Kystleden, og et stort utvalg redningsvester beregnet på både barn og voksne. Området rundt naustene er beplantet og tilrettelagt for allment bruk, også for bevegelseshemmede.

Alle naustene er hovedsakelig bygd av resirkulert materiale. Naustene er bygd på dugnad og med god hjelp fra lokale entreprenører.

Løftingen

Løftingen er kystlagets forsamlingshus

Kystlagets aktivitetshus har fått navnet Løftingen.Det har vært butikk og undervisning her før kystlaget overtok huset vinteren 2003. I huset har laget et storhusholdningskjøkken, to toalett, «festsal» med plass til omtrent 70 mennesker, et par møterom og lager. I tillegg er det bygd et utstillingsrom for kystlagets motorsamling her.

Huset er en møteplass og et brukshus for alle medlemmene både i Øksnes Kystlag og Øksnes Historielag. I tillegg leies huset ut som både møte- og selskapslokale.


Kystlagskjelleren

Lagets aktive medlemmer har helt siden starten hatt interesse for gamle bruksbåter. Innsamling og restaurering av slike båter har hele tiden vært en hovedaktivitet. Etter hvert er det opparbeidet bra kompetanse på dette området.

Kystlaget fikk tidlig tilgang til et ca. 300 kvadratmeter stort kjellerlokale. Her foregår det meste av reparasjons- og vedlikeholdsarbeidet.

Laget møtes hver onsdag kl. 18.00 til felles arbeidsinnsats og sosialt samvær. Dette lokalet rommer også cirka 30 båtmotorer som er samlet inn. Noen av disse er pusset opp, mens andre kun er lagret.

Marmelpasset

I arbeidet med å fremme interesse og engasjement for lokalhistorie, kulturhistorie og næringshistorie blant barn, ønsker Øksnes Kystlag å bidra til formidling av Den verdifulle kystkulturen med å utarbeide og gjennomføre et formidlingsprosjekt for denne målgruppen. I tillegg til kystkulturformidling ønsker Kystlaget å få til et opplegg som årlig kan gjennomføres i kommunen, gjerne i samarbeid med andre organisasjoner.

Øksnes Kystlag vil i markedsføringen av prosjektet, og i forbindelse med de tiltak og aktiviteter de vurderer, bruke sagnfiguren Marmelen og Kystlagets naust, kystlagshuset «Løftingen», utstyr og båter, blant annet «Lykken».

Marmelen skal i følge et lokalt sagn være en liten mann som lever i havet, og som bringer lykke til den som tar vare på han. Marmelen er i folkloristisk tradisjon hjemmehørende i den lokale sagnverden, og er en figur som spesielt barna i kommunen lett kan identifisere seg med. M/K «Lykken» er en 36 fots krysser med en svært spesiell og interessant fortid i Øksnes. Den er en typisk representant for fiskeflåten slik den utviklet seg i årene 1930-1950. Den representerer Nygårdsvollbåtene og deltok aktivt i illegalt arbeid under siste verdenskrig. «Lykken» og Marmelen hører på en forunderlig måte sammen, og vil være spennende å bruke for å gi barn forståelse av kystkulturen i lokalsamfunnet. «Lykken» representerer den materielle kulturarven – Marmelen den immaterielle.

Skolesamarbeid

Øksnes Kystlag har lenge hatt et tett samarbeid med skolene i Øksnes kommune og ellers rundt omkring i Vesterålen. Grunnskolene i kommunen låner robåter og sikkerhetsutstyr fra kystlaget når de skal på tur, og bruker naustene og fjæra rundt dem til små ekskursjoner.

Kystlaget har også et årvisst samarbeid med idrettslinja ved Sortland videregående skole. De spreke idrettselevene er hver høst på en lengre rotur med overnatting med kystledbåtene til laget.

Et viktig arrangement som holder på å bli en tradisjon er markeringa av Kystens Dag i samarbeid med grunnskolene i kommunen. Fjerdeklassinger fra alle skolene inviteres til en aktivitetsfylt dag. Målet med dagen er for lagets del ikke bare å stimulere fysisk aktivitet, men også å gi elevene tips om enkel lek i sjøkanten.