Øver-Fjell (Østre Toten gnr. 133/2)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Øver-Fjell
Alt. navn: Oppigarden Fjell, Fjeld søndre
Sted: Nordlia (Nordlihøgda)
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 133
Bnr: 2
Adresse: Fjeldsvegen

Øver-Fjell, før kalt Oppigarden, er en gard på Nordlihøgda i Østre Toten, ved grensa til Vestre Toten. Garden har ca. 177 mål dyrka jord og 143 mål skau/annet areal. Jorda er (2010) bortleid til Alm.

Lensmann Peder Hansen eide garden på 1830-tallet. Øver-Fjell ble seinere solgt til fogdefullmektig Martin Hansen Alfstad. Garden gikk mye på handel, og i 1913 kjøpte nabogarden Kolbjørnrud den østre enga på Øver-Fjell (bnr. 4). Maurits Frogner, som hadde kjøpt garden i 1924, gikk konkurs i 1932. Naboen Paul Alm kjøpte da Øver-Fjell av boet. Alm solgte i 1937 videre til Magnus Hoel, men beholdt den nordre enga (bnr. 9).

Magnus og Jenny Hoel, som begge var fra Kolbu, eide garden til 1972. Dattera Marie og mannen Kristian Tokvam (1928-2002) overtok. Kristian Tokvam grunnla i 1958 Tokvam-verkstedet, en av landets største produsenter av snøfresere. Sønnen Magnus, den nåværende eieren, driver med utleie av lagerplass.

I 2010 brant låven på Øver-Fjell ned, men den er nå (2013) erstatta av en ny driftsbygning.

Husmannsplasser

Kilder og litteratur