Øvre Telemarkens fogderi

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Øvre Telemarkens fogderi (Øvre Telemark fogderi) omfattet Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tinn, Tokke, Vinje. Det ble oppretta ved kongelig resolusjon 2. desember 1745, da Telemark fogderi ble delt i Øvre Telemark og Nedre Telemark og Bamble fogderier.

Kviteseid har lang tradisjon som regionalt administrasjonssenter. Den sentrale plasseringen i regionen er en viktig årsak. Peder Jørgen Cloumann flytta som første fogd dit i 1781, og siden ble fogderiet styrt fra futegarden, Skipsted, i Kviteseid. Helt siden 1723 har sorenskriverkontoret for Vest-Telemark holdt til i Kviteseid.

Fogderiet ble avvikla i 1898.

Jordskifteverket for Vest-Telemark ble etablert i Kviteseid med jordskiftekontor og jordskifterett etter krigen. Fogderiet ble videreført av Vest-Telemark tingrett.

Kjelder