Øydegardsanlegg Kjellingset - Flesje - Kalvestad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Øydegardsanlegg Kjellingset - Flesje - Kalvestad er en løype som i anledning Kulturminneåret 2009 har blitt satt sammen i Sula kommune i Møre og Romsdal.

Løypen langs øydegardsanleggene går i kulturlandskapet vest for Langevåg helt ytterst på øya Sula, fra Kjellingset via Flesje til Kalvestad. I området her finnes mange fornminner, og langs stranden finnes mange hustufter og gravrøyser. De eldste hustuftene er fra den eldre jernalderen (0-200 e.Kr). Ca 300 villsauer holder kulturlandskapet i hevd.

Kjellingset

Kjellingset har spor av busetnader heilt frå folkevandringstida og til fram til rundt 1780. Det er gjort gravfunn frå eldre jernalder og ein kniv frå yngre jernalder. Dei eldste nedskrivne opplysningane om gardsdrift er frå 1603. I 1647 eigde Borgund kyrkje garden. Seinare har det vore mange eigarar av garden. Etter at staden vart avfolka (rundt 1780) har den vore brukt til seterdrift fram til 1920-talet.

Flesje

Flesje er nokre avfolka gardar og del av eit større kulturlandskap. I området er det hustufter frå 1700-talet, men og med restar etter murar frå jernalderen. Ut frå talet på alle hustuftene, saman med storleiken på innmarka, tyder det på at var gode tilhøve for busetnad på Flesje.

Kalvestad

Kalvestad er nokre fråflytta gardar og ein del av eit større kulturlandskap. Tuftane som er synlege, er frå middelalderen, men funn av leirskår fortel at det har stått hus på same staden også i folkevandringstida. Andre funn var ei steinøks, fleire krukkebrot og ein eldstein.


Valknute Kaar 2009.gif Hele eller deler av Øydegardsanlegg Kjellingset - Flesje - Kalvestad er basert på en artikkel fra prosjektet Kulturminneløypa og er lagt ut på lokalhistoriewiki.no under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen. Når artikkelen har fjernet seg tilstrekkelig fra originalen, kan dette merket fjernes.
Flere artikler finnes via denne alfabetiske oversikten.