17. maisteinen ved Trekvisla

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Noen hundre meter inn i nabokommunen satte tømmerfløtere fra Overhalla opp denne minnesteinen 17. mai 1914.
Foto: Trygve Sagmo

17. maisteinen ved Trekvisla er ett av to 17. maiminnesmerker i Overhalla kommune. Samtidig som ble det reist en minnestein ved Ranem kirke, ble et annet minnesmerke satt opp like ved elva Trekvisla som renner fra vatnet Trekvisla vest for Bangsjøene. Steinen ligger i Kvam i Steinkjer kommune, men har til alle tider blitt regnet som tilhørende Overhalla. Det var i hvert fall folk fra Overhalla som satte den opp.

Og måten det ble gjort på, var nokså spesiell. På den tida var det tømmerfløting i Trekvisla-elva. 17. mai var en søndag, og fløterne inne i skogastua ville også markere 100-årsdagen. De fant en stein som var som skapt til minnestein. Den ble reist like ved elva, og så hogg de inn på den ene sida «17 de mai 1914» og på den andre sida deres egne initialer. De tok så fram ei flaske konjakk som de visste lå i ei kiste i hytta, og skjenket seg hver sin dram. Deretter holdt en av fløterne (Aksel Barlien) tale for dagen og utbrakte en skål for fedrelandet.

Siden har steinen bare stått der og ikke blitt brukt i 17. maisammenheng i Overhalla, men de seinere årene har Overhalla historielag arrangert turer til steinen med god deltakelse. Det er nå umulig å lese det som er hogd inn i steinen, for den er dekt av mose og lav. Men den står der – som en ekte 17. maistein – på lik linje med den som står ved kirka.


Bauta 17. mai 1864 Frognerseteren utsnitt.jpg Vi på lokalhistoriewiki.no er i ferd med å skrive artikler om 17. maiminnesmerker rundt om i landet. Vi oppfordrer historielag og enkeltpersoner til å bidra til å bli med på denne dugnaden fram mot tohundreårsjubileet for Grunnloven i 2014. Vi ønsker både bilder og tekst om minnesmerkene.
Flere artikler og bilder finner du i denne alfabetiske oversikten.