17. maiminnesmerker

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Krohgstøtten var sentrum for 17. maifeiring i Christiania i mange år, og er så omfattende at den har sin egen adresse, Storgata 42.
Foto: Arnt-Erik Selliaas
17. maisteinen på Seem er i den andre enden av spekteret, en enkel stein med en enkel innskrift.
Foto: Rolf Velde

17. maiminnesmerker finnes på en rekke steder rundt om i landet. Allerede i løpet av første halvdel av 1800-tallet begynte de første monumentene til minne om Grunnloven av 17. mai 1814 å bli reist. Monumentene er alt fra forseggjort steinhoggerarbeid med lange innskrifter til enkle bautaer i naturstein med en innrissa dato. De ble ofte reist i forbindelse med jubileumsår, men en del ble også satt opp i forbindelse med feiring av grunnlovsdagen i andre år.

En del av monumentene er godt kjent også i dag, og noen inngår i lokale tradisjoner for feiring av nasjonaldagen rundt om i byer og bygder. Men mange av 17. maiminnesmerkene er glemt. De står, og i noen tilfeller ligger, utenfor allfarvei. En del er så mosegrodd av man ikke kan skimte innskriften lenger. I forbindelse med tohundreårsjubileet for Grunnloven i 2014 vil vi derfor samle informasjon om, og bilder av, flest mulig av disse monumentene her på Lokalhistoriewiki. Det vi finner blir presentert kortfatta i tabellen under, og helst også med artikler om de enkelte minnesmerkene.

Kriteriet for at et monument blir med er at det er reist til minne om grunnlovsvedtaket 17. mai 1814 – datoen 17. mai skal helst stå innskrevet. Noen har også med andre hendelser, som unionsinngåelsen i november 1814 eller krigen etter 17. mai. Et hederlig unntak er Krohgstøtten, som selv om den egentlig er reist som minnesmerke over en politiker fikk en helt spesiell plass i 17. mai-feiringas historie og derfor også tas med her.


Kommune Minnesmerke Oppført Nærmere stedsangivelse Beskrivelse/historie Bilde
Bjerkreim Vikesåbautaen 1906 Vikeså Fellesminne for 1814 og 1905. Bauta Vikeså Bjerkreim.jpg
Ullensaker Minnebautaen 1814–1914 på Gardermoen Ved tidl. Sør-Gardermoen leir Enkel bauta med innskriften «1814–1914». Ved flytting fra Gardermoen skole i 2005 ble et forklarende messingskilt satt opp på bautaen. Minnebauta 1814 1914 Gardermoen 2014.jpg
Larvik Diriks bauta 1914 Torget i Larvik Et relieffportrett av byfogd Christian Adolph Diriks, som representerte LarvikEidsvoll, er innfelt i bautaen. Diriks bauta.JPG
Marker Frihetsstøtta på Ørje 1834 Krysset Storgata / Haldenveien på Ørje Monument i kleberstein med innskriften «Denne Sten er reist Til Minde om Friheden af den 17. Mai og Foreningen d 4. NOVB. 1814 AF ET FRIT FOLKS KJÆRLIGHED TIL DETS FORFATNING.» Løven øverst på monumentet er fra femtiårsjubileet for avdukinga i 1884, da den erstatta den i enhver forstad amatørmessige løven som opprinnelig sto der. Orjestotta2.JPG
Oslo 17. maibautaen ved Frognerseteren 1864 Ved Frognerseteren Bauta med innskriften «17de Mai 1864» i en eikekrans. Reist av banksjef Fritz Heinrich Frølich på hans løkke Lovisenberg, flytta til Frognerseteren i 1905. Bauta 17. mai 1864 Frognerseteren.jpg
Oslo Krohgstøtten 1833 Storgata 42 Stort monument til minne om Christian Krohg (1777–1828), «Grunnlovens redningsmann». Viktig for den tidlige feiringa av nasjonaldagen i Christiania, helt fram til 1860-åra. Krohgstøtten Bilde 01.JPG
Overhalla 17. maisteinen ved Ranem kirke 1914 Ved Ranem kirke. Omkring tre meter høy bauta med innskriften «Reist 17de Mai 1914 til Minne um dei Overhaldingar som kring 1814 stridde for vor Fridom og Sjølvstende». Overhalla 17. maistein Ranem kirke.jpg
Overhalla 17. maisteinen ved Trekvisla 1914 Ved Trekvisla, 400–500 meter over grensa til Kvam i Steinkjer kommune. Enkel stein med innskriften «17 de mai 1914» og initialene til de som reiste den. Bilde 04 17 maistein Overhalla.JPG
Snåsa 17. maisteinen på Seem 1862 Ved gården Seem ved Snåsavatnet Drøyt to meter høy enkel stein med innskriften «I. S. 17 de maj 1862». Bilde 05 Seem.JPG
Snåsa 17. maisteinen på Snåsa 1835 Ved Vinje prestegård på Snåsa. Høy stele av naturstein med innskrift. Glemt i lang tid, men etter gjenoppdagelsen sentral i 17- maifeiringa på Snåsa. 17 Maistein Vinje bilde 02 hele.jpg
Hol Bautasteinen i Hol 1914 Ved Hol gamle kyrkje. Bautastein hol.jpg

Kilder


Bauta 17. mai 1864 Frognerseteren utsnitt.jpg Vi på lokalhistoriewiki.no er i ferd med å skrive artikler om 17. maiminnesmerker rundt om i landet. Vi oppfordrer historielag og enkeltpersoner til å bidra til å bli med på denne dugnaden fram mot tohundreårsjubileet for Grunnloven i 2014. Vi ønsker både bilder og tekst om minnesmerkene.
Flere artikler og bilder finner du i denne alfabetiske oversikten.