Christian Krohg (1777–1828)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Christian Krohg
Foto: Jens Peter Funch, kopi etter Jacob Munch/Oslo Museum (1800).
Christian Krohgs gravminne på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

Christian Krohg (født 15. januar 1777 i Gjerdrum, død 10. november 1828 i Christiania) var blant annet stortingspresident og statsråd.

Han var sønn av oberstløytnant og generalveimester Georg Anton Krogh (1734–1797) og Maren Hofgaard (1751–1821) og var farfar til maleren Christian Krohg (1852–1925).

Den 11. september 1800 ble han gift med sin kusine Stine Meincke Krohg (1781–1841), datter av oberst og generalveimester Nicolai Frederik Krogh og Anna Meincke.

Han ble student på Kongsberg i 1794 og cand.jur. 1797. I 1800 ble han adjunkt ved det juridiske fakultet, og året etter ble han lærer i dansk rett og folkerett ved Sjøkadettakademiet. I 1803 ble han ekstraordinær professor juris ved Københavns Universitet, og samme år ble han auditør og regnskapsfører ved sjøkadettkorpset.

I 1804 ble Krohg assessor ved Trondheim stiftssoverrett, og i 1810 ble han justitiarius ved Trondheim stifts priserett. Han avslo i 1812 både et professorat i Christiania og inntreden i Højesteret.

I 1814 var Krohg medlem av det overordentlige Storting, hvor han var visepresident i Lagtinget. Han ble deretter statsråd i Stockholm i Første Wedel-ministerium før han satt og bestyrte ulike departementer i Christiania fram til 1818. Krohg ble valgt til alle storting mellom 1821 og 1828, i 1822 var han president i Lagtinget, og 1824 og 1827 var han stortingspresident.

Krohg fikk nasjonal heltestatus da han som leder av Stortingets konstitusjonskomiteen den 17. mai 1824 forkastet samtlige av Karl Johans forslag til endringer av Grunnloven. Minnet om Krohg som beskytter av Grunnloven besto etter hans død, og i 1829 ble det besluttet å reise et minnesmerke over han som ble avduket i Kristiania i 1833; Krohgstøtten.

Christian Krohg ble ridder av Nordstjerneordenen i 1815 og kommandør av samme orden i 1818. Han er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Gravminnet er utført i støpejern, og er kun påført navnet hans, uten årstall (det kan opprinnelig ha vært utstyrt med dekorasjoner som i dag er tapt).

Litteratur