Stockholm

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Stockholms slott, der kongene hadde sitt sete i unionstida.

Stockholm er Sveriges hovedstad. I perioden 1814 til 1905, da Norge og Sverige var i personalunion, var den også hovedstad for det samlede riket.

Unionstida

Ministerhotellet på Blasieholmen. Bygningen ble revet i 1911.

I unionstida bodde og virka den norske statsrådavdelingen i Stockholm på ministerhotellet på Blasieholmen. Ole Richter, Norges statsminister i Stockholm fra 1884, tok sitt liv på statsministerkontoret i ministerhotellet den 15. juni 1888. Bygningen ble revet i 1911.

I 1871 ble det togforbindelse mellom Kristiania og Stockholm, da siste etappe av Nordvästra stambanan i Värmland sto ferdig. Kongsvingerbanen på norsk side av grensa er en del av denne jernbaneforbindelsen.

I forbindelse med at svenskene oppheva mellomriksloven, som sikra tollfrihet mellom Norge og Sverige, bygde bergenseren Christian Gerhard Sundt (1860-1939) en gardinfabrikk ved Svartviken i daværende Bromma kommune. Fabrikken ble etablert i 1896.

På slutten av unionstida var det også en del norske studenter i Stockholm, blant annet ved Kungliga Tekniska Högskolan. Arkitektene Arnstein Arneberg, Georg Eliassen og Andreas Hesselberg Bjercke studerte alle ved denne høgskolen.

Andre verdenskrig

Under andre verdenskrig ble mye av den norske krigsinnsatsen koordinert gjennom Den norske legasjonen i Stockholm. Mange nordmenn flykta til Stockholmsområdet i okkupasjonstida.

Nyere tid

Kronprinsesse Märthas kirke i Stigbergsgatan på Södermalm, tegna av Tore Moxness.
Foto: Holger Ellgaard (2009).

Det norske miljøet i byen er konsentrert rundt Det Norske Samfund (1895), Svensk-norska föreningen (1942) og Kronprinesse Märthas kirke (1976). Leif Ottersen var norsk prest i Stockholm 1961-69.

I bydelen Husby, nordvest for sentrum, er alle gatene oppkalt etter norske byer, landskap og personer.

Norske innflyttere til Stockholm

  • Gunnar A. Dahl (1921-2003), oppvokst i Trondheim, bygningsingeniør og formann i byggekomiteen for Kronprinsesse Märthas kirke.
  • Even Christian Gjestvang (1853-1932), oppvokst på Nes på Hedmarken, flytta til Stockholm i 1890. Ble bl.a. Sveriges største bilimportør.
  • Søren Christian Justus Monrad (1859-1931), oppvokst i Kristiania. Grosserer og mangeårig styremedlem i Det Norske Samfund.
  • Tore Moxness (1903-1976), oppvokst i Trondheim, arkitekt i Stockholm fra 1929, formann i Det Norske Samfund, tegna Kronprinsesse Märthas kirke.
  • Gunnar Qvenild (1906-2007), oppvokst i Trondheim, vd i Industrimetoder AB i Stockholm og sterkt engasjert i det norske miljøet i byen (bl.a. Det Norske Samfund og Kronprinsesse Märthas kirke).
  • Christian Gerhard Sundt (1860-1938), grunnla Tangens Gardinfabrik ved Alvik, aktiv i Det Norske Samfund.
  • Alice Wallenberg (1858-1956), oppvokst i Kristiania, gift med finansmannen Knut A. Wallenberg.

I tillegg kommer personer som ikke flytta permanent til byen, men som bodde der i mange år. En av disse var fysikeren og meteorologen Vilhelm Bjerknes, som fra 1895 til 1907 var professor ved Stockholms högskola.

Galleri

Kilder og litteratur

Se også

Videre lesing

  • Korshavn; Håkon Stein: Mange bekker små, 2010 (om den norske kirka).
  • Skjævesland, Odd Inge: Ministerhotellet : unionens glemte maktarena, 2005.