Henrik Laurentius Helliesen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Helliesen i sort statsrådsuniform med storkors av St. Olavs Orden og den svenske Nordstjerneordenen.

Henrik Laurentius Helliesen (født 20. desember 1824 i Bodø, død 22. juli 1900 i Fåberg) var embetsmann, stortingsmann, statråd og akvarellmaler.

Helliesen var, med noen korte avbrudd, finansminister fra 1863 og i mer enn 20 år fram til hele regjergen måtte gå av som følge av riksrettsaken i 1884. I ettertid er han likevel mest kjent som en habil og produktiv akvarellmaler og hans bilder fra Kristiania mot slutten av 1800-tallet har både kunstnerisk og byhistorisk interesse.

Bakgrunn

Han ble født i Bodø mens faren, opprinnelig fra Stavanger, Henrik Helliesen (1791–1861), arbeidet der som toller, og moren Gurine Laurentze Schanche (1798–1837) fra Egersund. Faren er særlig kjent for Bodøsaken, noen år før sønnens fødsel, og Helliesen tilbrakte sine første barneår i Bodø.

Familien flyttet i 1832 til Fredrikshald da hans far ble utnevnt til tollkasserer i byen, og Henrik tok avgangseksamen fra byens lærde skole til examen artium i 1842.

Han giftet seg i Fredrikshald 8. mai 1855 med Thomine Charlotte Petersen (1834–1909).

Embetsmann og politiker

Han tok juridisk embetseksamen ved Det kgl. Frederiks Universitet i 1847. Han ble ansatt som ekstraskriver i Finansdepartementet i 1849 og avanserte til byråsjef i 1853 og ekspedisjonssekretær (idag ekspedisjonssjef) i 1854.

I 1860 ble han utnevnt til amtmann i Nedenes amt med kontor i Arendal. I årene 1862–1863 representerte han Arendal og Grimstad på Stortinget.

Men 22. juni 1863 ble han hentet av Frederik Stang og utnevnt til statsråd og sjef for Finansdepartementet. Etter at Stang søkte avskjed av helsemessige grunner i 1880, ble Christian August Selmer utnevnt til statsnminister 11. oktober dette året. Helliesen hadde i løpet av disse drøyt 20 årene følgende statsrådsposter:

 • Frederik Stangs ministerium
  • Finansminister – Finans- og tolldepartementet 22.06.1863–15.10.1865
  • Statsråd i Stockholm – Statsrådsavdelingen i Stockholm 15.10.1865–15.10.1866
  • Finansminister – Finans- og tolldepartementet 15.10.1866–15.10.1869
  • Statsråd i Stockholm – Statsrådsavdelingen i Stockholm 15.10.1869–15.10.1870
  • Finansminister – Finans- og tolldepartementet 15.10.1870–06.07.1872
  • Finansminister og konstituert indreminister – Indredepartementet 24.02.1871–13.05.1871
  • Statsråd i Stockholm – Statsrådsavdelingen i Stockholm 06.07.1872–15.06.1873
  • Finansminister – Finans- og tolldepartementet 15.06.1873–15.10.1875
  • Finansminister - permisjon – Finans- og tolldepartementet 24.02.1874–07.04.1874
  • Statsråd i interimsregjeringen mai-juni 1875 – Statsrådsavdelingen i Stockholm 26.05.1875–05.06.1875
  • Statsråd i interimsregjeringen juli 1875 – Statsrådsavdelingen i Stockholm 06.07.1875–21.07.1875
  • Statsråd i Stockholm – Statsrådsavdelingen i Stockholm 15.10.1875–15.11.1876
  • Finansminister – Finans- og tolldepartementet 15.11.1876–15.09.1879
  • Statsråd i Stockholm – Statsrådsavdelingen i Stockholm 15.09.1879–15.09.1880
  • Finansminister – Finans- og tolldepartementet 15.09.1880–11.10.1880

Etter å ha blitt tvunget til avskjed som statsråd, satt han et år som konstituert byfogd i Kristiania før han ble utnevnt til tollskriver i hovedstaden, en stillinghan satt i til sin død.

Akvarellmaler

Helliesens virke som akvarellmaler omfatter rundt 100 bilder som alle ble utført etter at han hadde gått av som finansminister i mars 1884. Særlig enkelte av gatebildene, bakgårdene og interiørene utmerker seg i måten motivene blir framstilt på og i utførelsen.

Motivene omfatter både en gjengivelse fra 1897 av et statsrådsmøte i Paléet i årene 1863 til 1868, en framstilling fra 1889 av et møte han hadde med Herman Johan Foss Reimers i Finansdepartementet i den tidligere Generalitetsgården i Dronningens gate 15 i 1883, et interiør fra Tollboden fra april 1891, noen interiører fra noen av de hjemmene han hadde hjem i strøket bak Slottet i årene 1884-1888, noen landskaper og en rekke Kristiania-motiver. Disse er i dag av byantikvarisk interesse.

Han døde under et sommeropphold på Gustum i Fåberg.

Akvareller av Helliesen

Kilder