Aashild Bergby

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Aashild Bergby
Foto: Øivind Bøe (2012)

Aashild Bergby (født 6. juni 1916 på Skipperud i Skiptvet, død 6. august 2015 i Varteig) ble sammen med sine to søsken Øivind Westgaard (1913–1990) og Klara Westgaard (1919–2016) utnevnt til æresmedlem i Varteig Historielag 12. februar 1990, etter at de hadde gitt eiendommen Varteig Meieri til historielaget. Hun var stasjonsholder for telefonsentralen 1949–1961, og ansatt som poståpner fra 1957 til hun pensjonerte seg i 1983. Aashild giftet seg i 1959 med Kristian Bergby og sammen fikk de sønnen Egil. På fritiden var hun aktiv blant annet innen sjømannsmisjonen, avholdsbevegelsen og historielaget.

Bestyrer og familie

Postbestyrer Aashild ved kontoret på Brunsby.
Foto: Varteig Historielags fotosamling (1970).

Da Aashild Kristine ble født bodde familien på Skipperud i Skiptvet. Der drev foreldrene, Anna Theodorsen (1885–1977) og handelsbestyrer Anders Kristiansen Westgaard (1869–1951) butikk. Fra Skiptvet flyttet de til Tangen i Nordre Varteig før søsteren Klara ble født 31. juli 1919, der de igjen bestyrte en butikk. Herfra flyttet de til Nordre Moene, før de i 1927 kjøpte Varteig Meieri og flyttet dit. 4. oktober 1931 ble hun konfirmert i Varteig kirke. I motsetning til søsteren Klara, som fikk seg huspost, arbeidet Aashild hos foreldrene på meieriet, som hun senere overtok driften av.

Aashild hadde flere stillinger samtidig, hun arbeidet i butikken, og fra 1. oktober 1949 var hun også stasjonsholder på telefonsentralen. Da butikken ble nedlagt i 1953, fortsatte hun som bestyrer på telefonsentralen frem til den ble nedlagt i 1961. Hun var dessuten poståpner i Varteig, men den formelle ansettelsen kom først 1. juli 1957.

I løpet av disse årene hadde hun også funnet sammen med Kristian Antonsen Bergby (1901–1978), sønn av Pauline Hansdatter fra Sør-Odal og trelasthandler Anton Andersen Bergby, og 3. oktober 1959 giftet de seg i Varteig kirke.[1] De bygget seg et eget hus like nord for Meieriet, og i 1959 flyttet også postkontoret inn der. Først på høsten 1980 flyttet det videre til Varteig kommunes nye administrasjonsbygg, fremdeles med Aashild som postbestyrer frem til hun gikk av med pensjon 1. juli 1983. Ved siden av å være postbestyrer drev hun fryseriet på Meieriet fra starten i 1957 inntil det ble nedlagt i 1970. Fryseriet hadde 100 bokser til leie.

På privaten

Ved siden av arbeidet var Aashild også engasjert i bygdas foreningsliv, som for eksempel sjømannsmisjonen der hun var aktiv i alle år. I flere år var hun en av lederne i barneavholdslaget «Påskeliljen». Aashild var, som søsteren Klara, også opptatt av Varteig Historielag. Hun bodde nær Meieriet og fulgte dugnader og andre aktiviteter med interesse. Hun og søsteren Klara ble intervjuet om deres tid på «meieriet» for historielagets årsskrift Inga, og det ble trykket i 2011.

Søsknene ca 1921, fra venstre Aashild, Øivind og Klara.
Foto: Varteig Historielags fotosamling. (ca 1921).
Barneavholdslaget «Påskeliljen», Aashild til venstre i 2. rekke.
Foto: Varteig Historielags fotosamling. (1959).


Noter

  1. Se lysningen.

Kilder

Primærkilder

Aashild
Kristian