Adolf Hansen (1852-1899)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Adolf Hansen
Foto: Anton Røske. Fra Nidaros Avholdslag 50 år: 1894 24/2 1944.

Adolf Hansen (født i Verdal kommune 27. februar 1852, død 25. oktober 1899 i Trondheim) var en sjømann som da han gikk i land i Trondheim i 1884, etter en tid ble ekspeditør for D/S «Orkla». Han meldte seg snart til tjeneste i Det Norske Totalavholdsselskaps lokale lag, hvor han fikk flere tillitsverv.

Avholdsmann

Kildene vi har hatt tilgjengelige oppgir intet om Hansens oppvekst og karriere som sjømann, ut over at han reiste som styrmann i de siste årene av sin tid til sjøs.

I 1889 finner vi Adolf Hansen som «suppleant» til styret i Trondhjems og omegns totalafholdsforening. Denne posisjonen hadde han til og med året 1894, da han sammen med 40 andre av avholdsforeningen som i 1878 ble stiftet av Oscar Nissen ville vurdere nødvendigheten av å stifte en ny og mer moderne avholdsforening.

De 40 som undertegnet beslutningen om å la stifte en ny avholdsforening, valgte en lovkomite som besto av politibetjent Paulus J. Tranaas, pastor Anders Halvorsen og dampskipsekspeditør Adolf Hansen ble snart enige om at det var nødvendig å bryte ut av Trondhjems Totalafholdsforening som ble drevet på dogmatisk vis, og de fikk snart tilslutning av 14 til, slik at da lovene ble vedtatt var de 54 medlemmer.

Adolf Hansen ble også valgt inn i det første styret av den nye foreningen, sammen med pastor Anders Halvorsen, formann, bokholder Johan Petter Tønne, politibetjent Paulus Johannes Tranaas, salmaker Ludvig J. Aune og kontorbetjent Marcus Ophaug som kasserer.

«Orkla» til kai på Brattøra 1893
Foto: Jørgen Wickstrøm.

Da laget meldte seg til Trondhjem fylke af D.N.T. ble dampskipsekspeditør Adolf Hansen valgt til å representere laget.

I 1896 overtok han formannsklubba etter Johan Petter Tønne, et verv han hadde i ett år.

D/S-ekspeditør

Den eneste informasjon om hans yrkeskarriere på land som er funnet, var at han ble ekspeditør for D/S «Orkla» tilhørende Det Ørkedalske Dampskibsselskab, og som gikk i rute mellom Trondheim og Orkdal fra 1869 til 1897. Hva Hansen livnærte seg ved etter at «Orkla» gikk ut av trafikk, har det ikke lykkes å finne svar på.

Kilder